Spis pytań Rzeszów 2004 rok

1. Drogi Bracie! W swoich wypowiedziach używasz stwierdzenia, że Brat Herzig jest Opiekunem Wykonawczym i Wodzem ludu Bożego (podkreślone: Wodzem ludu Bożego). Najnowsza TP w języku angielskim mówi o Bracie Herzig jako o Opiekunie Wykonawczym, ale nie wspomina o nim, że jest Wodzem ludu Bożego. Czy mógłbyś wyjaśnić, w jaki sposób Br. Hedman wskazał, że Bóg wybrał Brata Herziga na urząd Wodza ludu Bożego i jak Biblia i Opatrzność (to podkreślone) to potwierdzają?
2. Drogi Bracie Piotrze, jestem bardzo młodym, słabym i niedojrzałym studentem Biblii. i Być może moje pytanie jest bardzo, bardzo banalne. Możliwe, że odrzuci je Brat jako pytanie zbyt naiwne, lecz byłby szalenie wdzięczny, gdyby mi Brat odpowiedział. (Dlatego od pytania tego zaczynam, bo nie mogę się oprzeć zaspokojeniu tej ciekawości) mianowicie. Ostatnio zacząłem studiować Ew. Św. Jana i każdą nieścisłość, jaka mi się nasuwa, staram się wyjaśnić ze starszymi Braćmi, którzy zawsze chętnie służą pomocą, lecz ostatnio na pytanie ci Bracia nie potrafili mi udzielić odpowiedzi, lecz korzystając z błogosławionej konwencji postanowiłem zwrócić się do Brata. W 2-gim rozdziale Ew. Jana opisane jest wesele w Kanie Galilejskiej, i wersety 3 i 4 wywołują we mnie niezrozumiałość. 1-sze. Czemu Jezus się nie zgodził? Czemu nasz Pan wyraził się tak ostro do matki? „Czego ty chcesz ode mnie niewiasto?”. Co Zbawiciel miał na myśli, mówiąc: jeszcze nie nadeszła godzina moja? Z góry dziękuję, jeśli Brat odpowie, wyrazy szacunku. Badacz.
3. Czy asertywność jest zła? Jak osoba poświęcona ma spojrzeć na asertywność z punktu widzenia Biblii?
4. Drogi Bracie, proszę o odpowiedź: Kim będzie Chrystus w Tysiącleciu dla klas Godnych i Poświęconych Obozowników Epifanii – Pośrednikiem czy Orędownikiem?
5. Co stało się, kiedy z wiadra z manną i laska Aarona w Arce, co stało się z wiadrem z manną i laską Aarona w arce Przymierza, skoro był w niej tylko tablice kamienne? 1 Król. 8:9?
6. Czy Bóg czyni zło – wykluczam grzech? Jeśli powiesz, że wykonawcą jest diabeł, to kto będzie w Tysiącleciu stosować kary wobec nieposłusznych, kiedy on będzie związany i odseparowany od ludzkości?
7. O gdyby Pan Jezus ukamionował wszetecznicę Marię Magdalenę, byłoby to policzone za grzech? ukamionowanie byłoby aktem sprawiedliwości? Jeśli tak, to dlaczego jedyny sprawiedliwy człowiek nie zrobił tego?
8. Pytanie o małżeństwach, może w kilku słowach.
Pytania Rzeszów 2004 rok