Spis pytań Rzeszów 1998 rok

1. Pokornie proszę o wytłumaczenie 2 Moj. 4:24.
2. Drogi Bracie, proszę o wyjaśnienie mi, dlaczego mówimy symbol chrztu, podczas gdy w Biblii jest mowa o chrzcie?
3. W Teraźniejszej Prawdzie nr 370 znajduje się wykres Boskiego Planu. Na wykresie jest okres wielkiego jubileuszu zaznaczony jako 1000 lat po Małym Okresie. Jak należy to rozumieć?
4. Drogi Bracie Woźnicki. Jak mam rozumieć myśl zawartą w broszurce „Spirytyzm starożytny i współczesny” na str. 32 u dołu? Cytuję: „Od tego czasu żałujemy, że zamiast tłumaczyć biednej kobiecie po prostu nie wypędziliśmy, także w imieniu Pana, złego ducha, który najwyraźniej ją opętał; lub też, w razie niemożności wygnania go, nie pouczyliśmy jej i nie pomogliśmy w ćwiczeniu własnej woli w celu przeciwstawienia się demonowi.” Proszę o wyjaśnienie.
5. Drogi Bracie, proszę o odpowiedź. 3 Moj. 16:23,24 odnośnie szat Najwyższego Kapłana i ofiary całopalenia. Co jest wypełnieniem tego obrazu i w jakim czasie? Dziękuję za wyjaśnienie.
6. Izajasz 6:2. Co przedstawiają trzy pary skrzydeł serafinów w pozafigurze?
7. Czy jest stosowne i właściwe nagminne kończenie zebrań modlitwą Pańską wypowiadaną na życzenie Brata przewodniczącego przez cały Zbór?
8. Co należy rozumieć przez wyrażenie święty pocałunek? Czy to jest fizyczny pocałunek przy powitaniu, przy pożegnaniu? Dziękuję za odpowiedź. 2 Kor. 13:11.
9. Drogi Bracie Woźnicki. Jak mamy rozumieć rady Brata Johnsona z TP 178, że zebranie interesowe ma prowadzić niby z listy starszych. Dziękuję ślicznie za odpowiedź.
10. Jak powinniśmy się ustosunkować do często w prasie opisywanego kodu biblijnego? Jeden z jego badaczy, Pan Drosnin twierdzi, w pięcioksięgu można wyczytać wiele współczesnych wydarzeń, np. rok przed faktem przewidział zamach na premiera Izraela Rabina, o czym go nawet ostrzegał?
11. Jeśli modlę sie o błogosławieństwo dla kogoś i Bóg zsyła to błogosławieństwo na tą osobę, czy sprawiła to moja modlitwa czy też Bóg wcześniej to zaplanował? Innymi słowy, czy w jakimś stopniu nasze modlitwy wpływają na decyzję Boga?
12. Bracie, proszę o odpowiedź. Czy jest właściwe, aby przed wyborami w zborze, w rozmowach prywatnych narzucać swoje zdanie za lub przeciw Braciom wybieranym?
13. Wiemy o tym, że systemy chrześcijańskie zostaną zniszczone, mówi o tym proroctwo Izajasza 63, Czy zniszczenie tych systemów w znaczeniu grup organizacyjnych obejmie swym zasięgiem świecki Ruch Misyjny Epifania?
Pytania Rzeszów 1998 rok