Spis pytań Poznań 2005 rok

1. Drogi Bracie, proszę o odpowiedź. Od którego roku członkowie klasy Młodocianych Godnych zaistniały, ponieważ TP nr 231/2, str. 36, temat Młodociani Godni mówi, że przed 1881 rokiem członkowie tej klasy nie istniały. Natomiast TP nr 249/50 na temat o Rucie – figura i pozafigura, str. 31 mówi, że z Babilonu wychodzili poświęceni i niespłodzeni z Ducha, dalsze myśli przy… jak i również podobną myśl podaje. Wynika z tego, że członkowie tej klasy byli już od 1878 roku a nie od 1881. Jak to zrozumieć? Dziękuję za odpowiedź.
2. Gdyby nasz Pan Jezus poniósł śmierć zaraz po chrzcie w Jordanie, czy ludzkość zostałaby odkupiona? Czy można powiedzieć, że ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa od Jordanu jest jego zasługą? Jaka jest różnica między okupem a zasługą?
3.
Drogi Bracie, podczas Wieku Ewangelii rozłśa pszenica i kąkol. Czy do kąkolu mogą być też zaliczeni ludzie wierzący usprawiedliwieni tymczasowo a niepoświęceni, którzy jakby pogardzili grzesznym życiem, ale też nie oddali swej woli, nie umarli dla swej woli i świata i tym sposobem nie szli w pełni za Jezusem, tzn. usprawiedliwieni z wiary?
4.
Obłok, który stał pomiędzy obozem izraelskim a Egipcjanami był ciemny dla Egipcjan, a oświecający dla Izraela. Czy wobec tego był to ten Słup Ognia 2 Moj. itd.
5.
Czy faraon zginął wraz z jego wojskiem? 2 Moj. 14:28 tekst o tym nie mówi.
6.
Jeśli Pielgrzym lub Ewangelista odwiedza rodzinę lub Braci w innym Zborze, a zbór poprosi go o usługę, to czy może usłużyć bez powiadomienia przedstawiciela raportując taką usługę w sprawozdaniu?
7.
Osoba, która przewodniczy w Pamiątce, ale nie w swoim zborze z różnych przyczyn, np. w wypadku wyjazdu służbowego, studiów, sanatoriów lub innych, to gdzie powinna by c zaliczona jako uczestnik tej pamiątki, czy w zborze macierzystym, czy w zborze, w którym przyjmuje Pamiątkę?
8.
Kiedy Pan Jezus otrzymał Boską naturę, czy przy zmartwychwstaniu, czy po wniebowstąpieniu?
9.
Obj. 13:3, 12, 14. Informacje dotyczące znalezienia odpowiedzi na to pytanie.
Pytania Poznań 2005 rok