Spis pytań Poznań 1999 rok

1. Drogi Bracie Woźnicki, jestem młodą wdową. Przeżyłam bardzo nieudane małżeństwo. Przed kilkoma laty poznałam Prawdę, którą bardzo cenię, mąż nie chciał o niej słyszeć. życie moje nie było łatwe. Obecnie poznałam bardzo dobrego człowieka, z którym się bardzo rozumiemy, nie jest on jednak w Prawdzie. Miał również kłopoty w małżeństwie. Żona podała go o rozwód. Czy w świetle Słowa Bożego wolno mi związać się z taką osobą? Bardzo proszę, by Brat nie pominął odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem co robić. Z góry dziękuję, życząc wiele łask od naszego Stwórcy.
2. Uprzejmie proszę Brata o wyjaśnienie, co to znaczy rzeczywista uczta Tysiąclecia? Ter. Prawda 272, str. 7.
3. Czy w Tysiącleciu będzie poczytalne usprawiedliwienie i aktualne. Co znaczy poczytalne lub rzeczywiste Tysiąclecie?
4. Chrzcić do imienia czy w imię Ducha świętego? Ter. Prawda nr 272, str. 12.
5. Jan 14:3. Co mamy rozumieć przez słowa: „Zgotuję wam miejsce”?
6. Drogi Bracie. Pewna książka opisująca organizację świadków Jehowy zawiera intrygujące słowa. Jej autor twierdzi, że „Strażnica” z 15 maja lub z lipca 1913 roku proponuje fasolę milnijną po 1 dolarze za 5 sztuk. Fasola ta jest cudowna i ma niezwykłe rozmiary, co jest znakiem na bliskość Tysiącletniego Królestwa. Proszę odpowiedzieć, czy to rzeczywiście miało miejsce? Zaznaczam, że historia ta spowodowała duże zamieszanie w głowie znajomej mi osoby, która poszukuje Prawdy i dlatego bardzo zależy mi na odpowiedzi na tej konwencji.
7. Proszę o skomentowanie 2 Piotra 2:20-22 w stosunku do obecnie poświęconych.
8. Proszę o omówienie okoliczności zastosowania wersetu Jak. 5:14.
9. Czy Bóg podlega jakimś prawom? Jakim? Dlaczego? Czy w związku z tym jest przez nie ograniczony?
10. Czy właściwym jest zrozumienie, że szatan stał się księciem tego świata od mroku 606 pne po detronizacji Sedekiasza (Ezech. 21:26) i dzierżawa trwa przez 2520 lat i od roku 1914 królestwo szatana zostało wypowiedziane? Nasz Pan rozpoczął kruszyć to królestwo przed założeniem prawdziwego Królestwa, o które się modlimy i oczekujemy?
11. Czy przy wyborach zborowych kandydatów na Starszego lub Diakona czy też do pełnienia funkcji zborowych może na siebie głosować czy też powinien się wstrzymać?
12. Powstała różnica zdań między członkami naszego Zboru. Proszę Bracie o odpowiedź: Czy Siostry w Zborze w czasie godziny modlitw i zeznań powinny modlić się tylko w swoim imieniu? Czy taka modlitwa nie jest samolubna?
13. Czy obecnie poświęcający się powinni zwracać się do Boga w modlitwie: „Ojcze nasz”, czy Boże nasz? Czy ma to istotne znaczenie? W której w tych form zwracamy się do Boga? Są takie myśli w Zborze, że forma „Ojcze nasz” jest zastrzeżona dla klasy Kościoła i Młodocianych Godnych.
14. Bracie Woźnicki, co rozumiemy przez termin: „teraźniejsza prawda”?
15. 2 Moj. 5:6. W jaki sposób urzędnicy ludu przedstawiają nam tych, którzy leczą metafizycznymi metodami leczenia? TP ’39, str. 56, 57, par. 17-20.
Pytania Poznań 1999 rok