Spis pytań Łódź 2005 rok

1. Bracie Woźnicki, proszę o odpowiedź. Kto zwołał specjalne zebranie interesowe w dniu 8-go lutego 2004 roku po śmierci Br. Hedmana?
2. Czego dotyczyło głosowanie na tym zebraniu, jeśli Opiekuna wybiera lud Boży na konwencji i jeden z Braci wstrzymał się od głosowania?
3.
Gdzie Teraźniejsza Prawda podaje, że Br. Herzig jest Wodzem ludu Bożego, bo w Teraźniejszej Prawdzie nr 488/9 to nie jest podane?
4.
Proszę mi pomóc w zrozumieniu dlaczego dobrotliwość i świątobliwość, te piękne cechy charakteru nie są zaliczone jako łaski? Serdecznie dziękuję.
5.
Czy Brat będący Starszym zboru lokalnego może usłużyć wykładem Słowa Bożego, np. w Zborze Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego na ich prośbę, czy raczej powinien on poprosić odpowiedniego Sługę, jakim jest np. Brat Ewangelista, który obecny w danym zborze lokalnym?
6.
Proszę o wyjaśnienie Łuk. 8:22-25, jaka jest symbolika, a szczególnie jakie znaczenie symboliczne ma fakt, że Jezus podczas tej przeprawy usnął w łodzi?
7.
Czy Siostry powinny zawsze nakrywać głowę, kiedy się modlą, np. podczas porannych lub wieczornych modlitw lub do posiłku? Czy tylko mogą to robić z nakrytą głową na zgromadzeniu w Zborze?
8.
Drogi Bracie, czy w Królestwie Bożym będą pieniądze? Czy będzie istniał handel? Dziękuję za odpowiedź.
9.
Drogi Bracie, słyszeliśmy w Bydgoszczy, że sekretarze zborów mogą wystawiać oceny z religii. Czy są to zarządzenia krajowe czy lokalne?
10.
Drogi Bracie, kiedyś Brat wspomniał, że w 5 Moj. 14:21 jest wspaniały typ. A jaki?
11.
Psalm 104:15. Czy biorąc pod uwagę ten werset mamy rozweselić się winem? Czy kłóci się to z treścią Efezjan 5:18? Czy osoba rozweselona winem może być pełna ducha?
12.
Czy jest właściwą rzeczą abyśmy umieszczali podobiznę Jezusa nieudolną na plakatach? Czy na następnej konwencji w Łodzi zobaczymy więcej różnych pseudopodobizn Sług Bożych?
Pytania Łódź 2005 rok