Spis pytań Leszno 2010 rok

1. Modlitwy do wykładów, jak powinny być długie, zważywszy, że mówcy przypada jedna godzina, w której mieszczą się dwie pieśni, dwie modlitwy, no i około 40 minut dla mówcy?
2. Czy jest właściwa metoda „tłumaczenia Bogu” (BPW i tym podobne) w czasie modlitwy?
3.
Proszę o wyjaśnienie z Mat. 22:11-14 kto dostarczał szatę weselną, czy goście przynosili z sobą takie szaty?
4.
Czy stosownym jest, aby Diakon przewodniczył Bratu Ewangeliście lub Starszemu, jeśli w Zborze jest wystarczająca liczba Starszych?
5.
Czy należy wybierać na Starszego Zbory Diakona, który jest bardzo zdolny, a nie powiedział ani jednej szkoły proroczej?
6.
Jeżeliby prowadzący zebranie zrobił pomyłkę, to czy ktoś ze zgromadzenia może zwracać mu uwagę?
7.
Pytanie co do okresu pomiędzy nominacjami a wyborami.