Spis pytań Kraków 2003 rok

1. Br. Johnson uczył i pisał w listach do Pielgrzymów, że jego Przedstawiciel i on sam nie ma kontroli nad pracą lokalnych zborów, lecz tylko nad ogólną pracą Pielgrzymów, Kolporterów. Jak ta zasada jest obecnie stosowana i przestrzegana oraz gdzie i jak ten podział pracy lokalnej i publicznej można widzieć w sprawozdaniach?
2. Br. Johnson podaje w Teraźniejszej Prawdzie, że urząd Opiekuna Wykonawczego jest czysto interesowym. Więc na jakiej podstawie mianuje on Ewangelistów i Pielgrzymów? Świecko-Domowy Ruch Misjonarski jest funduszem, nazwą pracy publicznej, a kwatera ŚRME składa się ze Zborów, jak więc mógł on stać się częścią LHMM i podlegać organizacyjnie i personalnie Opiekunowi Wykonawczemu? Patrz Statut par. 2 i 3 oraz Efez. 5:23.
3. Czy sekretarz otrzymawszy listy z drugiego zboru ma go odczytać tylko przed Starszymi Zboru z pominięciem Zboru? List zawiera informacje dla całego Zboru.
4. Czy Zbory w Polsce są poddane Panu czy Bratu Woźnickiemu?
5. Czy skażenia domowe, czyli śmierć i słabości wynikające z naszej słabości dziedziczymy genetycznie czy w jakiś inny sposób znany tylko Bogu a przed nami to jest zakryte?
6. Gdzie jest teraz ogród Eden i czy istniał na ziemi?
7. Czy jest tekst w Piśmie Świętym, że Apostołowie mogli mieć żony albo ich nie mieli?
8. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę odpowiedzieć na następujące pytanie. Czy jest właściwym, by podczas konwencji odbywały się młodzieżowe zebrania po pokojach hotelowych, podczas których Pielgrzym Ruchu usługuje aktywnie wykładem z aktywnym udziałem młodzieży.
9. Drogi Bracie, czy wypada, by Chrześcijanin używał w domu tzw. pirackie oprogramowania? Czy to, że tak niewiele zarabiamy, a programy tak wiele kosztują usprawiedliwia ewentualne piractwo? Z góry dziękuję za odpowiedź.
10. Drogi Bracie, dlaczego takli zdolny Brat zamiast wykłady, czyta same teksty Biblii?
11. Była Siostra katoliczka poznała Prawdę od Świadków Jehowy, aby być z nim razem przyłączyła się do Świadków Jehowy. Po dwóch tygodniach Świadkowie ją ochrzcili, a on się rozpił i umarł. Ślubu nie wzięli, Siostra jest w Epifanii 6 lat. Czy ten chrzest, symbol, który miała u Świadków Jehowy jest ważny?
12. Dlaczego nasz Pan nie uczył w swych naukach o Restytucji 1000 lat temu?
13. Czy Apostoł Paweł nie uczył, że będą dwie klasy zbawione, bądź trzy lub cztery?
14. Czy aktualnie właściwe jest się modlić „Ojcze nasz” i w imienniku Jezusa Chrystusa czy tylko w imię Jezus?
15. Czy Apostoł Piotr będąc popędliwy właściwie postąpił odnośnie Ananiasza i Safiry? Czy to on Piotr wydał na nich wyrok? Dziękuję.
16. Drogi Bracie Woźnicki. Jak według Pisma Świętego powinni się zachowywać się dzieci Boże w kontaktach męsko damskich przed ślubem?
17. Jak zmotywować i zachęcić do wytrwania w aktywności i poświęceniu tych, którzy w nim słabną? Dziękuję.
18. Bracie Woźnicki. Proszę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie będę na następnych konwencjach. Teraźniejsza Prawda 99, str. 38 podaje w dwóch paragrafach, że Zbór Filadelfijski liczył podczas głosowania na Starszych i Diakonów osoby niebiorące udział w głosowaniu, jako głosy przeciwne. Na koniec Brat Johnson daje takie podsumowanie. „Przeto postanawiamy, że odtąd będzie wymagane przy wyborach Starszych i Diakonów 75% głosów z tych, co aktualnie głosują. Na obranie kandydata a ci obecni, co nie głosują jak dotąd, nie będą mieli swoje nieużyte prawo do głosowania liczone jako tyle głosów przeciw kandydatom na Starszych i Diakonów.” Czy wyraz „postanawiamy odnosi się tylko do 75%, to znaczy, że Bracia nie ,kogą być obierani innym procentem głosów, bo to wtedy nie będzie wola Pańska, czy wyraz „postanawiamy” odnosi się doliczenia procentu z Braci biorących udział w głosowaniu na Starszego czy Diakona. Proszę o krótkie wyjaśnienie tej sprawy.
19. Dlaczego w czasach Starego Testamentu posiadanie więcej niż jednej kobiety nie zostało uznane za przestępstwo i zdradę, np. Abraham, Salomon?
20. Czy my, jako Chrześcijanie, moglibyśmy po swej śmierci zechcieć spalić zwłoki, a co o tym mówi i Brat o tym itd.?
21. Czy Zbór dobrze czyni, jeśli na zebraniu interesowym sekretarz odczytuje marszrutę przesłaną od Przedstawiciela, następnie jest przegłosowanie poszczególnych sług, czy mają usługiwać w danym zgromadzeniu?
22. Jeśli Brat usługuje w zborze, gdzie są tylko same Siostry, czy może poprosić którąś z nich do modlitwy przed wykładem? Czy ma sam modlić się przed rozpoczęciem i na zakończenie każdego zebrania?
Pytania Kraków 2003 rok