Spis pytań Kraków 1998 rok

1. Jaki charakter ma LHMM? Czy składa się ze zborów, jak świecki Ruch Misyjny Epifania w Polsce czy też z jednostek? W odpowiedzi na to pytanie mógłby nam usłużyć Br. Wojnar mieszkający w USA za zgodą Br. Woźnickiego.
2. Jeżeli LHMM nie jest nazwą publicznej działalności itd. to jak Świecki Ruch Misyjny Epifania w Polsce może stać się częścią LHMM a Br. Bernard Hedman być zwierzchnikiem zborów zrzeszonych w organizacji, jaką jest Świecki Ruch Misyjny Epifania. Patrz Statut, par. 2-gi i 3-ci.
3. Jaki charakter ma Ruch i czym się różni od organizacji i kościołów?
4. Dlaczego w Postanowieniu Porannym ciągle czytamy, że chcemy osiągnąć dziedzictwo Królestwa wraz z naszym Odkupicielem? Przecież Kościół a nawet Wielka Kompania jest już skompletowana.
5. Czy można twierdzić, że Nowe Stworzenia i obecnie poświęcający się nie mają nowej woli i nie mogą jej rozwijać, ponieważ mają tylko jedną, ludzką starą wolę i mogą tylko odnowić przez poświęcenie a nie uśmiercać swoją własną starą wolę, ponieważ fizycznie musielibyśmy umrzeć. I dlatego nie powinniśmy mówić „starą ludzką wolę trzeba zabić lub uśmiercić” jak w wielu miejscach mówi tom 6-ty Nowe Stworzenie i KP, str. 715 u dołu.
6. Proszę Br. Woźnickiego o wyjaśnienie i zharmonizowanie dwóch kontrastowych poglądów wyrażonych na literaturę Prawdy. Br. Russell i Br. Jolly wyraża myśl z tekstu Jana 6:44 „pociągnijcie” pociągnięcie przez Boga, że Bóg tego nie czyni „pociągnięcia”, tak jak tam nasz Pan mówi, że nikt nie może do mnie przyjść, kogo Niebiański Ojciec nie pociągnie, czyli że On pociąga i posyła do naszego Pana. ale przez dużą dziedziczność danej jednostki bliskiej czy bliższej doskonałości. Brat Johnson w Ter. Prawdzie nr 95, str. 59 pisze, że Boska działalność była do tych osób, którzy stawali się Lewitami Wieku Ewangelii przed urodzeniem, że Bóg ich przez wpływy opatrznościowe obdarzając ich skłonnościami, żeby byli skłonni przyjąć Prawdę. Br. Johnson wymienia 5 takich czynników, które czyni ich odpowiednimi do stania się Lewitami Wieku Ewangelii. Jak to zharmonizować?
7. 2 Tym. 2:20 tłumaczone w Ter. Prawdzie wrzesień-grudzień 1973 rok, naczynia ku zelżywości słowo „zelżywość” jest tłumaczone jako mniejszej „czci”. Czy członkowie klasy wtórej śmierci – zastosowanie na Wiek Tysiąclecia – byli godni jakiejkolwiek czci czy zelżywości potępienia?
8. Proszę o wytłumaczenie tekstu Efez. 4:6 druga część. Który jest nade wszystko, po wszystkich i we wszystkich nas.
9. 1 Kor. 15:51 nie wszyscy zaśniemy. Czy członkowie Maluczkiego Stadka, którzy nie zasnęli, przebywali w szeol, hades, w stanie śmierci? Jak zastosować do nich termin zmartwychwstanie pierwsze?
10. Bracie Woźnicki. Proszę wytłumaczyć Psalm 22:20-22
11. Proszę o wytłumaczenie, jaką korzyść ma szatan z tego, że od samego początku, gdy stał się panem całego świata przez cały czas czyni tylko samo zło aż do dnia dzisiejszego.
12. Drogi Bracie, jak należy wytłumaczyć zapis Dz. Ap. 17:31 upewniając o tym wszystkich wzbudzając go od umarłych. Chodzi o wyrażenie: upewniając o tym wszystkich. W jaki sposób wszystkich? Do dzisiaj nie są upewnieni wszyscy, a w tamtych dniach też byli bardzo nieliczni. Będę wdzięczny za odpowiedz.
13. Kraków 21.08.1998 rok. Drogi Bracie, mam taką myśl. Czy nie byłoby rzeczą dobrą, aby temat niektóre w sympozjum w sposób konkretny wykazywały, odstępstwa w naukach sekt małego Babilonu, chodziłoby mi by wyraźnie została Prawda od błędu aby błąd ten był wykazany i nazwany po imieniu. Jest wiele szczerych serc w tych sektach głównie i najwięcej u Świadków Jehowy, zagubionych, którzy nie mogą rozeznać błędu, gdyż ten jest bardzo dobrze zamaskowany. Tworzenie takich tematów dlaczego Wielka Rzesza nie może być klasą ziemską i innych: dlaczego jest niemożliwe, aby Wysokie powołanie trwało do obecnej chwili i tak ukierunkowane tematy można by mnożyć, nagrywać na kasety i skuteczniej docierać do Braci z innych grup. Dopomagać im a sami uaktywniać się w tych usługach…
14. W Sztandarze Biblijnym nr 47, styczeń ’92, czytamy, że orzeł żywi się głównie żerem żywym, natomiast w TP 425 grudzień itd. dwa razy jest napisane: padlina. Jak wobec tego młode orlątka mogą pić krew z padliny Ijob 39:33 orzeł ma bystry wzrok, żeby zdobyć żywą ofiarę Mat. 24:28 podaje, że sępy zlatują się do padliny.
15. Sztandar Biblijny nr 111 tu obecnych rozruchów w Izraelu miasto Jerozolima licząca ponad 2000 lat – tak jest podane w Sztandarze, tymczasem biuletyn ambasady Izraela nr 16 z lipca ’96 podaje, że 3000 lat.
Pytania Kraków 1998 rok