Spis pytań Kaub 2010 rok

1. Drogi Bracie Woźnicki. Ja daję datki na cele konwencyjne. Czy te pieniądze mogą być wydawane przez Ruch na inne cele? Jeśli tak, to czy jest możliwość dać wolne datki tylko na cele konwencyjne? Dziękuję za odpowiedź.
2. Jaki cel ma konwencja w Niemczech?
3. Czy Bracia Starsi wybrani przez Zbór usługując zgodnie z planem Zboru, czynią to z ramienia Zboru, czy Ruchu, jeśli są oni też Sługami Ruchu?
4. Czy dobrą rzeczą jest, aby Brat Starszy opublikował swój wykład, w którym napominał Zbór, na stronie internetowej dostępnej dla każdego Brata i Siostry na całym świecie? Wykład został nagrany.
5. LHMM z siedzibą w Chesters Springs od pewnego czasu prezentuje się w pracy publicznej np. na platformie internetowej pod nazwą Bible Standard Ministres lub Bible Standard. Tą zasadę stosują również placówki LHMM w krajach zachodnich, jak Anglia, Francja, Niemcy. Dlaczego polska część ruchu LHMM i podlegające LHMM nie zastosowały się do tej zasady?
Pytania Kaub 2010 rok