Spis pytań Katowice 31.08.1997 rok

1. Sędz. 7:3,6. Dlaczego Pan Bóg podał w Piśmie Świętym 10000 i 300 liczby i co może oznaczać liczba 9700 tych, którzy nie przeszli próby wody?
2. Czym charakteryzuje się kult jednostki i czy on zagraża ludowi Bożemu w Ruchu Epifania?
3. Dlaczego Brat w odpowiedziach na pytania przykłada tak dużą wagę i poświęca tak dużo czasu na sprawy nie związane z Biblią, podczas gdy pytania biblijne nie są do końca wyjaśnione?
4. a) W odpowiedzi na pytanie: jak pogodzić twierdzenia o wyjściu z Egiptu podane w 2 Moj. 12:40-41, ze słowami z Dz. Ap. 7:6, co wykazałeś na podstawie 2 Moj. 1:7-13, że ta 30-letnia różnica wynika z faktów tam opisanych, że między wejściem do Egiptu a podbiciem w niewolę. Jak długim był okres do czwartego pokolenia według 1 Moj. 15:16? Proszę wyjaśnić i pogodzić to ze stwierdzeniem Apostoła z Gal 3:17. b) Drogi Bracie Woźnicki, proszę o zharmonizowanie myśli podanych w 2 Moj. 12:41 i Gal. 3:16, 17 odnośnie czasu trwania niewoli izraelskiej w ziemi egipskiej.
5. Drogi Bracie Woźnicki. Jaką zasadę należy przyjąć przy ocenie różnych (czasami wykluczających siebie nawzajem a czasem przeciwnych sobie) komentarzy tekstów Biblii, by móc rozeznać, który komentarz jest właściwy? Jako jeden z przykładów podaję komentarz tekstu z Efez. 2:20. zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków. Komentarz pierwszy, wzięty cytat z TP ’50, str. 43: prorocy przedstawiają generalnych starszych kościoła, a szczególnie członków gwiazd. Prorocy z tego tekstu są fundamentalnymi kamieniami. To wyrażenie z tego tekstu musi odnosić się do nieapostolskich generalnych nauczycieli Kościoła, jako części pozafiguralnej Świątyni, albowiem prorocy Starego Testamentu nie byli członkami Kościoła. Przez wyrażenie drugorzędni prorocy musimy rozumieć osoby a nie pisma lub nauki, tak jak przez wyrażenie Apostołowie. Nie pisma lecz nauki są rozumiane i to jest cytat następny z TP ’67, str. 32. A teraz komentarz drugi z TP ’71, str. 10: Przede wszystkim, przez proroków w tym tekście oznaczone są Pisma Starego Testamentu, a przez apostołów Pisma Nowego Testamentu. One są głównymi fundamentami Kościoła Chrześcijańskiego jako świątyni Bożej, ponieważ ona [Kościół] jest zbudowana na Piśmie Św. w jego dwóch częściach Starego i Nowego Testamentu, a które jest też podstawą jej wiary i praktyki.
6. Wypowiedź do nieodczytanego pytania, cytaty fragmentaryczne treści pytania.
7. Proszę o wyjaśnienie słów: nie przechodźcie z domu do domu z Ew. Łuk. 10:7. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
8. Jak Bóg traktuje samobójców oraz osoby, które przez swoją głupotę i brawurę pozbawiają siebie życia oraz innych?
9. Czy noszenie spodni na zebraniu lub konwencji przez poświęcone siostry jest niestosowne (złe), oczywiście spodnie mają odpowiedni krój damski. Jeśli wiem od osób trzecich, że są osoby, które mają w związku z tym pewne zastrzeżenia, jak mam w takim przypadku postępować? Z przyczyn osobistych wolę spodnie. Serdecznie dziękuję.
10. Czy jest właściwym w poświęconym życiu, aby jedna osoba drugiej wspominała ciągle błędy popełnione przed poświęceniem wiedząc, że bardzo tym rani drugą osobę, pomimo, że kiedyś przyrzekała, że nie będzie do tego wracać?
11. W Obj. 21:4 napisane jest, że śmierci więcej nie będzie. Czy wtóra śmierć będzie zniszczona?
12. Bracie Woźnicki, miłuję Was obydwoje wraz z żoną. Zapewniam Was o moich modlitwach. Powiedz mi Bracie, czy jest właściwe, gdy ja się modlę, to proszę Pana, aby mi nie dał długich lat życia, żeby mnie rozum nie odszedł, czym bym nie była nikomu utrapieniem, Dziękuję.
13. Jak chrześcijanin powinien zapatrywać się na problem eutanazji?
14. Czy Palestyńczycy opuszczą ziemię izraelską, jeśli tak, to w jaki sposób? Proszę odpowiedzieć, za co z góry serdecznie dziękuję.
15. Drogi Bracie. Kiedy i w jaki sposób nastąpi czy też nastąpiło spłodzenie z Ducha Starożytnych i Młodocianych Godnych?
16. Czy w wersecie Rzym 3:25 Pan jest ubłagalnią czy też ubłaganiem? Artykuł Mojżesz i Aaron jako Dawca i Odbiorca Prawdy wyjaśnia, że jest ubłagalnią, a spotkaliśmy się z inną interpretacją. Z góry dziękuję.
17. Czy zwycięzcy klasy Młodocianych Godnych po przejściu na duchową fazę królestwa gdy zada im śmierć Gog i Magog, będą mogli się materializować i mieć kontakt przez przyszłe wieki z ludźmi? Czy także to będzie możliwe w wypadku innych klas duchowych? Jest złem tylko obecnie w wypadku upadłych aniołów, oni zwodzą ludzi.
Pytania Katowice 31 08 1997 rok