Spis pytań Katowice 2006 rok

Wstęp
1. Bracie, proszę o odpowiedź, które z rodziców jest bardziej odpowiedzialne za duchowe wychowanie dzieci? Dziękuję za odpowiedź.
2. Dlaczego tylko Siostry poświęcone nakrywają swoje głowy w czasie nabożeństw, skoro Ap. Paweł w liście do Kor. 11:2-16 pisze, aby wszystkie kobiety czyniły ten symbol. Czy Siostry, które są usprawiedliwione przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a także córki rodziców poświęconych, które są uświęcone przez swoich rodziców (1 Kor. 7:14) nie powinny tego czynić?
3.
Czy reguła Mateusza dotycząca spraw spornych ma charakter prawa sądowego?
4.
Czy nie byłoby dobrą rzeczą, aby w każdej publicznej modlitwie zwracać się do Boga wymieniając imię jego Jehowa? Tyle jest Bogów. Bardzo dziękuję.
5.
Kto naznacza obecnie Braci do pełnienia urzędu Ewangelisty, Pielgrzyma: Wódz ludu Bożego czy Opiekun Wykonawczy? Proszę o krótkie wyjaśnienie. Dziękuję.
6.
Skoro zebrania domowe są szczególnie w celu przyprowadzenia Braci z powrotem do sfery Prawdy jako ich domu (TP 456, str. 10), to jak należy rozumieć wyrażenie: zebrania domowe w ostatniej TP 497, str. 31, których liczba wynosi 3191 w roku 2005. Gdyby to podzielić przez liczbę zborów, to w każdym zborze prawie co tydzień takie zebranie miałoby się odbywać. Ja nie pamiętam, żeby w naszym zborze odbyło się zebranie domowe. Dziękuję.
7.
Kiedy członek zboru może przeprowadzić sprawę rozwodową? Dziękuję.
8.
Proszę o wyjaśnienie 1 Tym. 3:16 i serdecznie dziękuję.