Spis pytań Diez 2013 rok

1. Czy to ma sens? W roku 2013 ogłaszać w Teraźniejszej Prawdzie sprawozdanie z roku 2009? Czy nie można tłumaczy inaczej angażować?
2. Dlaczego Br. Janusz Puzdrowski nie umieszcza śpiewów wieczornych w planie, tak jak np. w Velbert?
3. Dlaczego nie są podawane pieśni po polsku na konwencji, tak jak to na Ukrainie i na litewskich konwencjach ma miejsce?
4. Czy osoba poświęcona może (powinna) brać udział w wyborach na partie w rządzie danego kraju, w którym jest obywatelem? Dziękuję za odpowiedź.
5. W czym tkwią nowości w ostatnim czasie, np. pytania do chrztu w Velbert w tym roku?
6. Jeżeli wierni usprawiedliwieni z wiary utracą ich próbne usprawiedliwienie, gdy się obecnie nie poświęcą i mają odpaść do świata, to czy należy rozumieć, że nie są oni pokazanie w jednej z siedmiu zbawionych klas i w drugorzędnym ziemskim nasieniu Abrahama? E 17-42, także w synach Joela oraz w jednej z grup Quasi Wybranych?
7. Kiedy w Wieku Ewangelii następował akt usprawiedliwienia tymczasowego: przed czy po poświęceniu się? Kiedy obecnie następuje akt usprawiedliwienia tymczasowego: przed czy po poświęceniu?
Pytania Diez 2013 rok