Spis pytań Bydgoszcz 2003 rok

Wstęp.
1. Jeszcze jedno pytanie dotyczące Twojej odpowiedzi w Krakowie, jeśli dobrze to zostało przeze mnie zrozumiane, to mówiłeś, że Starsi Zboru mogą podjąć decyzję sami ponad Zborem (chodziło o czytanie listu). Jeśli taka była Twoja myśl, to podaj, gdzie taka zasada jest zapisana. Jeśli Twoja myśl była inna, to proszę Cię o sprostowanie. Dziękuję Ci za odpowiedzi i życzę Ci zwycięstwa.
2. Proszę o wyjaśnienie wersetu 1 Król. 10:13. Kiedy pozafiguralna Królowa z Saby ma pojechać do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami?
3. Proszę o wyjaśnienie, czy wojsko z Daniela 11:31 istnieje w dzisiejszym czasie, gdzie jaką pełnią rolę?
4.
Kochany Bracie, żyj nam i służ na zawsze służąc nam nawet swoim i naszym garbem. Proszę o publiczne wyjaśnienie, czy ofiary dla Braci z Ukrainy pieniężne i na jaki cel są przeznaczone, czy zbór może decydować jednostkowo na ten cel? Kto na obecnej konwencji jest upoważniony? Serdecznie dziękuję.
5.
Drogi Bracie, jeśli jest to możliwe, proszę o odpowiedź na pytania: jak zostały zapoczątkowane konwencje? Kiedy odbyła się pierwsza w Polsce? Czy są jakieś biblijne przykłady?
6.
Drogi Bracie, mam pytanie: czy zasadą Bożą jest głoszenie diety na podstawie grupy krwi?
7.
Czy zasadą Bożą jest wykład Braci lub Sióstr na zeznaniach a nie własne doświadczenia?
8.
Czy możemy udawać się do uzdrowicieli wschodu o poprawę naszego zdrowia?
9.
Jak traktować Braterstwo, które przywłaszcza sobie zborowe pieniądze?
10.
Drogi Bracie, czy siostry powinny nakrywać głowy tylko podczas modlitwy, czy podczas całego nabożeństwa? Dziękuję za odpowiedź.
11.
Czy Ananiasz i Safira poszli na wtórą śmierć?
12.
Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy Brat, który żyje w separacji z żoną, może być sługą zborowym? Dziękuję za odpowiedź.
13.
Czy noszenie przez Braci i Siostry koron i wieszanie w domu na ścianach z tekstem Obj. 2:10 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota jest niedozwolone?
14.
Jaka jest różnica między działalnością naszego Pana podczas Jego wtórej obecności a działalnością Jego wniebowstąpienia?
15.
Dlaczego Jezus przeklął drzewo figowe, skoro to nie był czas rodzenia owoców. Mar. 11:12-14 i czy było to logiczne ze strony naszego Pana?
16.
Co Jezu miał na myśli mówiąc do Faryzeuszów: nie ujdą ognia Gehenny, skoro ich grzech polegający na ukrzyżowaniu Syna Bożego był nieświadomy? Czy Bóg karze za grzechy nieświadome, za które Jezus umarł i poniósł karę Jezus?
Pytania Bydgoszcz 2003 rok