Br. Wojtko Jakub

Odpowiedzialność poświęconych i zaangażowanych w poświęcenie

Jehowa naszym Zbawicielem

Nasz urząd Ambasadora i jego odpowiedzialność

Poświęcenie

Jednomyślność ludu Bożego

Światowość

Nasza postawa wobec Boskich dobrodziejstw – Psalm 116:12-14

Czym jest poświęcenie?

Jakie ma być nasze poświęcenie?

Poświęceni Obozowcy Epifanii cz. 1 i cz. 2