Br. Waroczyk Alfons

Co mamy czynić, aby podobać się Panu?

Nie odrzucajcie ufności waszej

Gal. 4:19

Melchizedek – 2 Moj. 5:23

Siedem mężów mówi: Nie!

Trzymanie się Pana i Prawdy

Droga Chrześcijanina

Ruta 1 rozdział

Komu mamy służyć?

Pan jest Pasterzem moim – Żyd. 13:20, Jan 10:4, 14, 18

Samokontrola (brak początku wykładu)

Jan 3:8

Światłość – Mat. 5:16

Co daje poświęcenie, a co powoduje bycie dalekim od Boga?

Psalm 29:11

2 Moj. 12:40-51

Typ Jezusa i Kościoła – Psalm 110:4

1 Kor. 1:30

Wiara