Br. Walczak Juliusz

Nasze braterskie zobowiązania w miłości braterskiej

Wąż – Obj. 20:2

Dawid – 1 Sam. 9 rozdział

Święty Piotr, jego powołanie, działalność i śmierć

Bojuj on dobry bój wiary

Co możemy zrobić dla Boga, Chrystusa i Braci?

Korona cierniowa

Chrzest – stan poświęcenia

Dz. Ap. 20:16-38

Wierność ludu Bożego

Efez. 5:15

Wierność ludu Bożego

Poświęcenie się Bogu

Marsze i postoje Izraela

Sumienie Chrześcijanina

Poświęcenie

Lud Boży, jako Ambasadorowie Boga

Co jest w ręce Twojej? – 2 Moj. 4:2

1 Kor. 6:30-32

Prawdziwa wolność – Gal. 5:1, 13

Biegnijmy do mety

Apostoł Paweł

Samokontrola ludu Bożego

Zyski i straty ludu Bożego

Trzecia podróż misyjna Apostoła Pawła cz. 1 i cz. 2

Tęsknota, smutek ludu Bożego

Z Chrystusem przez życie po nagrodę

Zazdrość, nienawiść i bunt Miriam

To jedno czynię – Jezusa opowiadam

Samokontrola ludu Bożego

Nie miłujcie świata – 1 Jan 2:15-17

Grzech niewdzięczności

Zbliżający się ucisk a lud Boży

Uzdrowienie trędowatego

Dom cielesny i duchowy

Doświadczenia Jezusa

Rzym. 12:2

Doświadczenia Jezusa

Dom cielesny i duchowy

2 Tym. 3:1-4

Przystojny bój Chrześcijanina

Śmierć literalna i śmierć duchowa – Rzym. 8:5-6