Br. Szul Jarosław

Usługa Aniołów

Przypowieści naszego Pana

Narodzenie Jezusa

Modlitwy Jezusa

Nauczanie, kierownictwo i rada Pańska – Psalm 32:8

Nehemiasz 8:1-18

Duchowe rozmyślania

Uczciwość nagrodzona kamieniami

Cele wiecznego życia

Napomnienie Apostoła – Rzym. 13:11-13

Posłuszeństwo lepsze niż ofiara

W nadziei się weselący – Rzym. 12:12

Duch zdrowego zmysłu

Moc

Pokój – Fil. 4:7-8

Usługa Aniołów

Bezstronność

Zgodne mieszkanie – Psalm 133

Rady Pańskie – Psalm 73:24

Pokora

Moc, nauka i rada Pańska

Izajasz 2:2-3

Królestwo Boże