Spis pytań Orłówka 2010 rok

1. Izaj. 33:10. Teraz zmartwychwstanę, mówi Pan, obecnie powstanę, obecnie będę zmartwychwstały. O kim jest tutaj mowa?
2.  Moj. 10:14. Jak należy rozumieć wyrażenie, że Pan Bóg ma niebo i niebiosa niebios, i ziemię?
3. Czy grzech Adama był świadomy, czy półświadomy? Czy on zasługuje na śmierć drugą, wieczną, bo tak nauczają Świadkowie Jehowy?
4. Czy warto wkładać pieniądze na długoterminowe oszczędności, np. 10, 20 lat osobom poświęconym, które znają Prawdę na czasie?
5. Jak ma postąpić Zbór lub Starsi Zboru w sytuacji, gdy pewien Brat lub Siostra prawie że nie uczęszcza na zebranie?