Br. Stasiowski Jan

Chrześcijańska radość

Ezech. 47:1-12

Psalm 107

Kamień obrażenia, opoka odtrącenia

Bądź przykładem dla innych

Kim jest dla nas Chrystus?

Mądrość

Pięć zmysłów