Br. Sirmulis Saul

Odwaga

Boska Opatrzność

Skończenie Wysokiego Powołania i przypowieść o groszu

Pomyślne i niepomyślne doświadczenia

Dziewięciu niewdzięcznych

Słup obłoku i ognia

Obchodzenie Paschy w Tysiącleciu

Znienawidzony przez swych Braci

Ostatni dzień życia Jezusa

Przypowieści o Królestwie

Szukajmy u Pana wspomagającej Łaski

Zaraza grzechu i jej jedyne uleczenie

Duch Święty, jako Boskie usposobienie w utracjuszach koron

Czynienie szczególnych ślubów

Odwaga – Orłówka

Antytyp szpiegowania ziemi