Br. Schultz Antoni

Boska wszechwiedza

Rzym. 9:20-21

Moc Boża, jako przymiot Boskiego charakteru

Jezus, moc Boża

Cierpienia Chrystusa

Boska wszechwiedza – Izajasz 46:9-10

Czcij ojca twego i matkę twoją – 2 Moj. 20:12

Mat. 16:24

Żywot wieczny – Rzym. 6:23 cz. 1 i cz. 2