Br. Schmidt Edmund

Psalm 121:8

Pracowitość

Powołani i doświadczeni

Wartość modlitwy

Wierność

Powołanie i doświadczenie

Klucz do życia wiecznego

Logos – Jan 1:1

Widziałżeś? – Przyp. Sal. 22:29

Jan 14:21

Oczekiwanie na Pana – Psalm 27:14

Duch Święty, jako moc i jako usposobienie

Psalm 91

Czy Ty niesiesz swój krzyż? – Mat. 16:24 cz. 1 i cz. 2

Staraj się stawić doświadczonym Bogu robotnikiem – 2 Tym. 2:15

Pokuta – Dz. Ap. 3:19

Miłość – 1 Jan 3:1 cz. 1 i cz. 2

Gdy Bracia zgodnie mieszkają – Psalm 133:1 cz. 1 i cz. 2