Br. Roberts John (USA)

Rok 1990

Chrzest – Mat. 16:24

Doświadczenie wiary waszej

Chrzest – Łuk. 12:50

Chrzest – Psalm 40:8-9

Chrzest wodny jest symbolem – Obj. 20:4

Duch Prawdy – Jak. 3:17

Głos siódmej trąby

Jak rozumieć chrzest?

Karnacja Jezusa – Katowice

Kiedy zacznie się Królestwo Boże?

Nasza odpowiedzialność wobec Prawdy

Nasze Zbawienie – Dz. Ap. 14:22, Żyd. 12:5-11

Podnóżek Jehowy – Izajasz 66:6

Podróż do Królestwa

Poświęcenie

Przyswajanie pokarmu duchowego

Talenty i grzywny – Łuk.19:11-27, Mat. 25:14-30

Usta Boże – 4 Moj. 12:8

Wielkie posłanie o Jezusie Chrystusie i ludzie Bożym – Izajasz 61:1-3

Wtóre przyjście Jezusa

Wyzwolenie Izraela i błogosławienie przezeń wszystkich narodów – Psalm 118

Zakończenie konwencji Wrocław 1990 rok

Życie – Jan 10:10

Karnacja Chrystusa – Jan 1:1-3

Księga Żywota

Pociągnięci przez miłość

Rok 1994

Chrzest w wodzie – Łuk. 12:50 – Wrocław

Dlaczego przyjechał do Polski?

Lew z pokolenia Judy

Maszerowanie i obozowanie

Pieczętowanie Boga

Pośrednik Nowego Przymierza

Poświęcenie – Łuk. 12:50

Poświęcenie – 1 Piotr 2:21

Stolica Boża i ziemski podnóżek

Symboliczne ścięcie

Wielki poborca

Wielki Posłaniec

Zakończenie konwencji Wrocław 1994 rok

Posłannik Przymierza – Francja

Psalm 118 – Francja

Życie – Francja

Próba naszej Wiary – 1 Piotr 1:7