Br. Piętka Paweł

Boska sprawiedliwość

Pobłażliwość

 Świadectwa Ducha dowodem, że jesteśmy dziećmi Bożymi

Duchowe choroby

Ostrożne chodzenie – Efez. 4:16-16

Wąska brama – Mat. 7:13-14

Siedem cudów Jezusa