Br. Parylak Hrihorij

Boża Wola

Informacje na temat działalności Ruchu Epifania w ZSRR

Gdzie mieszka Bóg

Proroctwo Izajasza 6 rozdział

Anarchia w teorii i praktyce

Groby pożądliwych

Gorliwość i zniechęcenie proroka Eliasza

Bądźcie zadowoleni

Boży sąd nad narodami

Chrzest

Odpowiedzi na pytania – 2007 rok

Cztery role – Mat. 13

Poświęcenie

Powrót marnotrawnego syna

Zabroniona droga do śmierci

Miłość do Braci szczególną próbą

Boże skarby – Mat. 13:4 – w jęz. ukraińskim

Niewola egipska i Boże wyzwolenie – Izaj. 31:1-3

Przypowieść o siewcy – Mat. 13:1-8

Poświęcenie ważny krok chrześcijanina

Arka Zbawienia

Świętość ołtarzy