Br. Ozimek Stanisław

Szczepan i jego charakter

Epafras

Narodzenie Jezusa cz. 1 i cz. 2

Charakter

Proroctwo Jonasza cz. 1 i cz. 2

Szczepan

Poświęcenie, styl życia chrześcijańskiego

Pamiątka

Jak ujrzymy Królestwo Boże?

Przygotowanie drogi Pańskiej

Rzym 12:12

Zawsze czyniąc dobrze

Nazarejczycy doby dzisiejszej

Jezus Chrystus – kim i dla kogo jest?

2 Moj. 33:14

4 Moj. 7:89-8:4

Izajasz 40:6-8

Dawid i Goliat – 1 Sam. 17 rozdział

Usprawiedliwienie

Zmysły duchowe – Psalm 115:1-8

Dwaj bracia bliźniacy

Dlaczego nastały czasy trudne?

Manna – 4 Moj. 11:7-9

Styl życia

2 Moj. 1 rozdział

Izajasz 40:6-8

Micheasz 5:5

Zakon Pański

Wyzwolenie Izraela

Ocuć się, który śpisz

Miłość – temat na wieczność

Poświęcenie – Rzym 12:12

W nadziei się weselący

Trąd Naamana i wyzdrowienie

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno

Trąd Giezego

Efez. 5:14, Rzym. 9:33

Kto ma przykazania moje – Jan 14:21

Zachowywanie przykazań Bożych – Jan 14:21

Doświadczenia narodu izraelskiego – 2 Moj. 1:6-14

Posłanie do Niniwy i lekcje dla nas – Jonasz 3

Poświęcenie – Kol. 3:17

Jezus – kim i dla kogo? – Rzym 9:33

Trąd Naamana cz. 1 i cz. 2

Tęcza cz. 1 i cz. 2

Dwa domy zbudowane i próbowane

Nazarejczycy doby dzisiejszej cz. 1 i cz. 2

Epicentrum Chrystianizmu

Manna – 4 Moj. 11:7

Potrzeba Zbawiciela

Przykazania

Nie bierz imienia Pana Boga nadaremnie

Trzy części Rzym. 12:12

Woda i trawa – Izajasz 40:6-8

Poświęcenie – Kim i dla kogo jest Jezus?

Nazarejczycy doby dzisiejszej

Micheasz 5:5

Manna – pokarm Boży

Chrześcijański styl życia

Do czego prowadzi brak miłości?

Poznacie ich po owocach

Proroctwo Jonasz – cz. 1 i cz. 2

Pamiętaj na Stworzyciela swego

Gdy wtargnie Asyryjczyk – Mich. 5:5

Woda

Droga do Boga