Br. Opałkowski Wojciech

Podobieństwo o synu marnotrawnym

Wszystko dopomaga ku dobremu

Wierność

Wierność

Świadectwo Ducha Świętego

Próby naszej wiary

Strzeżenie serca

Uświęcony sposób myślenia

Zdobycie Jerycha

Starotestamentowa próba wierności

Odrodzenie Izraela po roku 1948

Przypowieść o siewcy

Przymierze tęczy

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych

Miecz króla Salomona

Kto będzie najważniejszym w Królestwie Bożym?

Awanse w służbie

Droga przez życie z Panem

Boski Plan zbawienia człowieka

Inny obraz ofiar Dnia Pojednania

Grzech obmowy

Izrael a Boski Plan

Co Biblia mówi o kontakcie z umarłymi?

Kara za grzech – śmierć czy wieczne męki?

Spotkanie  Jezusem

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Dobre Anioły

Upadek Babilonu

Prawdziwy  Chrześcijanin (Pastor Russell)

Ofiarowanie obcego ognia – 3 Moj. 10:1-7

Modlitwa na krzyżu

Powstanie państwa Izrael i jego związek z proroctwami biblijnymi

Kto będzie największym w Królestwie

Namaszczenie w Betanii – Jan 12:1-8

Zmartwychwstanie

Jedno ciało

Błogosławieństwa Wieku Tysiąclecia

Niebiosa opowiadają chwałę Bożą

Świadectwo Ducha Świętego

Odbieranie Ducha Świętego

Prawdziwy Chrześcijanin

Próby wśród ludu Bożego

Proroctwo Aggeusza

William Miller – Dan. 8:19

Zdobycie Jerycha

Starotestamentowa próba wierności