Br. Olekszy Marian

Głos sumienia

Wierni są prowadzeni Duchem Bożym

Wdzięczność i grzech niewdzięczności

Powołanie do klas wybranych

Stanowcze postanowienie Daniela i jego towarzyszy – Dan. 1:8 – Katowice

Panie, do kogoż pójdziemy?

Dary Łaski Bożej

Czczenie Boga właściwe i niewłaściwe – Jan 4:24

Czy masz Ducha Jezusa? – 1 Tes. 1:15

Klucz do życia wiecznego

Czuwanie i modlitwa

Bojaźń Pańska, czyli cześć – Psalm 25:14

Czas nawiedzenia

Duch prawdziwej wolności

Usprawiedliwienie usprawiedliwionych

Jezus, przyjacielem grzeszników

Król Cyrus Bożym pasterzem

Skarby śniegu i gradu

Szukanie Królestwa Bożego

Pokarm ku żywotowi wiecznemu

Uczestnictwo w Pamiątce – 1 Kor. 11:27-29

Łaska Boża okazana przez uwolnienie z grzechu

Duch Święty i jego różne działania – 1 Kor. 12:6

Mieszkanie z Bogiem – Izaj. 57:15

Mów Panie, bo sługa Twój słucha – 1 Sam. 3:1-12

Długa podróż do wolności

Zachęta i wzrost wiary – Mar. 5:36, Żyd. 10:23

Małe początki grzechu i jego odpuszczenie – Jak. 1:14, 15

Stanowcze postanowienie Daniela – Dan. 1:8 – Poznań

Działanie Boskiej Opatrzności w życiu Mojżesza – 2 Moj. 3:12

Pamiątka śmierci naszego Pana – 1 Kor. 11:25

Złoto z Ofir – Izaj. 13:11-13

Zły postępek Kaina i wypływające z tego nauki – 1 Moj. 3:1-15

Cześć dla Boga, jako podstawa Boskiego uznania – Jan 9:1-7

Hosanna Synowi Dawidowemu – Mat. 21:9

Postępująca Prawda i chodzenie w jej świetle – Przyp. Sal. 4:18

Bóg nasz poddaje nas próbie – 5 Moj. 13:3 – Kraków

Bóg wasz poddaje was próbie – 5 Moj. 13:3 – Poznań

Duch Święty w dziele pojednania człowieka z Bogiem – Rzym. 8:14, Efez. 5:8

Znamię Jonasza proroka – Mat. 12:39-41

Niebiańska manna – 2 Moj. 16:15

Pilnowanie samych siebie – Łuk. 17:32

Poświęcenie najważniejszą decyzją – Psalm 143:10

Wielka ofiara pojednania – Żyd. 9:12-14

Bóg pierwszy, nasze ja ostatnie – Gal 5:17

Boskim dziedzictwem jest Jego lud – 5 Moj. 32:9-12

Pożądanie Królestwa – Agg. 2:8

Wielka transakcja – cztery zarysy Okupu – 1 Tym. 2:6, Mat. 20:28

Wielkie złudzenia – 2 Tes. 2:11

Grzech Salomona – 1 Kor. 10:12

Zbieranie czy rozpraszanie – Mat. 12:30, Łuk. 11:23

Czuwanie – Mat. 26:41

Wierność – Obj. 2:10

Kaleb poszedł całkowicie za Panem – Jozue 14:14

Pokora elementem prawdziwego męstwa

Poświęcenie Świątyni Salomona

Nasze obecne miejsce w Boskim Planie

Szukanie Królestwa Bożego

Jezus przyjacielem grzeszników

Król Cyrus, Pasterzem Bożym

Skarby śniegu i gradu – Ijob 38:22-23

Szukanie Królestwa Bożego

Wiara i siła w wierze

Nasze obecne miejsce w Planie Bożym – Czas Końca

Pilnowanie samego siebie

Cuda śniegu i gradu

Czuwanie

Bezcenny dar Boży – Żywot Wieczny

Łaska Boża okazana przez uwolnienie z grzechu

Działanie Boskiej opatrzności w życiu Mojżesza – 2 Moj. 3:12 Łosiniec

Boża Łaska okazana przez uwolnienie nas z grzechu

Pilnowanie samych siebie