Br. Olchowy Mikołaj

Nadzieja – sympozjum

Efez. 2:8

Trzy światy – sympozjum