Br. Odrobiński Piotr

Gedeon – figura i pozafigura – Sędz. 6:34-35

Objawienie 20:18-19

Apostoł Paweł – Tyt. 1:1-3, 2 Tym 1:8-11

Czegoż Pan chce po Tobie? – Mich. 6:8

Nie samym chlebem człowiek żyć będzie – Mat. 4:4

Cześć – Jan 4:23-24

Niech kropi jako deszcz nauka moja – 5 Moj. 32:2

Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne

Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego – Mat. 16:16