Br. Łychowicz Stiepan

1 Sam. 1 rozdział – Orłówka 29.06.2007 rok
(wykład po rosyjsku bez tłumacza)

Pieśni w nocy – Lwów 17.08.2007 rok

Nie bój się, tylko wierz – Kraków 24.08.2007 rok

Poświęcenie Panu – Orłówka 27.06.2009 rok

Biblia – Izajasz 40:8 – Leszno 15.07.2009 rok

Okup za wszystkich – Lwów 14.08.2009 rok

Uczta na cały świat – Orłówka 27.06.2010 rok

Przybliżenie się do życiowej przystani – Psalm 107:30 – Lwów20.08.2010 rok

Duchy usługujące – Efez. 1:14 – Lwów 21.08.2011 rok

Ezaw i Jakub – Orłówka 29.06.2012 rok

Mat. 16:13 – Orłówka 28.06.2013 rok

Prawdziwa, pożądana wolność – Jan 8:13 – Susiec 19.07.2013 rok

Odrzuceni, ale zaproszeni na ucztę – Łuk. 14:1-24 – Lwów 17.08.2013 rok

Królestwo Boże – Jan 14:1 – Orłówka 27.06.2014 rok

Niniwa w proroctwie Nahuma – Lwów 15.08.2015 rok

Samolubstwo – Przyp. Sal. 16:25 – Orłówka 24.06.2016 rok

Królestwo Boże – Łuk. 22:29 – Lwów 14.08.2016 rok

Siedem zanurzeń Naamana – 1 Król. 5:1-14

Burza na morzu Galilejskim

Sianie Słowa Bożego