Br. Łotysz Michał cz. 1

Prawdziwie święci – nasz Pan cz. 1

Prawdziwie święci – Kościół Wieku Ewangelii cz. 2

Doświadczenia getsemańskie naszego Pana – cz. 1

Doświadczenia getsemańskie ludu Bożego – cz. 2

Dwa Przymierza Agary – Zakonu i Sary – Ofiary – cz. 3

Siedem procesów rozwoju Nowego Stworzenia – cz. 4

Narodzenie z Ducha w Pierwszym Zmartwychwstaniu – cz. 5

Tron – Klasa Tronu do ostatniego członka Kościoła – cz. 6

Uczta Barankowa i Uczta Weselna – cz. 7

Boska gwarancja Królestwa Bożego – 1 Moj. 15 rozdział

Boski Plan dla Istot Duchowych cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Boska gwarancja dana Abrahamowi

Armagedon cz. 1 i cz. 2

Boska pieczęć na chronologię Brata Russella cz. 1 i cz. 2

Chronologia cz. 1, cz. 2, cz. 3a, cz. 3b, cz. 4a i cz. 4b

Cierpienia Getsemańskie

Chronologia cz. I i cz. II

Cudowny Nowy Duchowy Człowiek – Konstrukcja – cz. 1

Cudowny Nowy Duchowy Człowiek – Figura cz. 2

Cudowny Nowy Duchowy Człowiek – Zarysy ogólne – cz. 3

Cudowny Nowy Duchowy Człowiek – Szczegóły okresu Efezkiego – cz.4

Cudowny Nowy Duchowy Człowiek – Okres Smyrneński, Pergamoński i Tyjatyrski – cz. 5

Cudowny Nowy Duchowy Człowiek – Okres Sardyjski i Filadelfijski – cz. 6

Cudowny Nowy Duchowy Człowiek – Okres Laodycejski – cz. 7

Dwa Izraele cz. 1 i cz. 2

Dyskusja z Bratem od Adwentystów

Epifania – 1 Tym. 6:14-15

Działalność naszego wzbudzonego Chrystusa cz. 1 i cz. 2

Działalność Pana jako Króla cz. 1 i cz. 2

Działalność Pana jako Żniwiarza cz. 1 i cz. 2

Działalność Pana jako Króla i Żniwiarza

Izajasz rozdział 6 cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Jakub i domownicy jego w drodze do Betlejem cz. 1 i cz. 2

Wielkie niebezpieczeństwo kłótliwości

Konieczność samokontroli

Kosztowne perfumy cz. 1 i cz. 2

Przybytek cz. 1 i cz. 2

Pokolenie Lewi cz. 1 i cz. 2

Lewici cz. 1 i cz. 2

Obóz Epifanii

Obóz Tysiąclecia

Obj. Jana 17 rozdział

Odrzucenie Babilonu od Łaski Bożej

On Wierny Sługa – Brat Russell

Posłannik Epifanii – Brat Johnson

Osiem cudownych Dni cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Pierwsze sto lat panowania Jezusa Chrystusa cz. 1 i cz. 2

Ostatnie przemówienie Brata Russella

Przemówienie Brata Russella do Sług

Prawa Zgromadzeń

Psalm 51

Rady Brata Russella cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Siedem procesów rozwoju Nowego Stworzenia

Siedem świadectw Ducha Świętego cz. 1 i cz. 2

Wiązanie mocarza

Świat się pali cz. 1 i cz. 2

Wykład pamiątkowy o Bracie Russellu i Johnsonie cz. 1 i cz. 2

Uczyniła co mogła

Uczta na górze – Izajasz 25:5-8

Pismo na ścianie

Doświadczenia Pana w Getsemane – Rzym. 5:7

Kosztowne perfumy

Dwanaście pokoleń Izraela cz. 1 i cz. 2

Trzynaste pokolenie – Lewici

Jezus jako Król i Jego królowanie

Wizja Królestwa Bożego cz. 1 i cz. 2

Chrzest

Jedna godzina na Boskim zegarze cz. 1 i cz. 2

Izajasz 25:6-8 cz. 1 i cz. 2

Zgodne mieszkanie ludu Bożego

Kochający Jezus – Jan 14:23

Oczyszczenie Prawdy i jej Sług – Chełmno 24.09.2016 rok

Łukasz 21:28 cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Boska gwarancja Królestwa Bożego cz. 1 i cz. 2

Ofiara Abrahama przez syna Izaaka cz. 1 i cz. 2

Ostatni wykład Pastora Russella

Zniechęcenie

Syjonizm w proroctwie

Trzech Pańskich pomazańców cz. 2 i cz. 3

Dosyć masz na łasce mojej – 2 Kor. 12:9 cz. 1 i cz. 2

Zniszczenie mistycznego Babilonu cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Pokolenie Lewiego cz. 1 i cz. 2

Obecny Wódz ludu Bożego

Kosztowne perfumy cz. 1 i cz. 2

Boski Plan dla istot Duchowych cz. 1 i cz. 2

Z wołaniem wielkim i ze łzami – Żyd. 5:7

Spotkanie Jakuba z Ezawem cz. 1 i cz. 2

Okup i zasługa naszego Pana cz. 1 i cz. 2

Kosztowne perfumy Marii – Lublin

Najwyższa Istota w całym wszechświecie cz. 1 i cz. 2

Wesele Barankowe – Obj. 19:7-8

Pozostałe wykłady na następnej stronie
Tam będą dodawane następne nowe wykłady