Br. Lewicki Zygmunt

Brat Russell

Mat. 5:8

Cóż jest w ręce twojej?

Żołnierze Chrystusowi

Skandalon – Mat. 18:1