Br. Łagowski Jan

Dwa domy zbudowane i próbowane

Daniel w lwiej jamie

Modlitwa

Biblia cz. 1 i cz. 2

Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego – Jak 5:16

Cierpliwość – Żyd. 10:36

Badania bereańskie – Dz. Ap. 17:11

Antysemityzm

Miłość bezinteresowna cz. 1 i cz. 2

Pożegnania

Przyjdź Królestwo Twoje

1 Tes. 4:3

Poświęcenie

Chrzest

Wolność

Pokuta

Natchnienie Biblii

Brat Johnson

Prawo wzrostu

Praca i działalność Św. Łukasza – Poznań 2001 rok

Znaki na naszej wąskiej drodze – Poznań 2003 rok

Poświęcenie – 1 Tes. 4:3 – Rzeszów 12.07.2004 rok

Miłość – 1 Kor. 13:13 – Łódź 2005 rok

Wolność – Gal. 5:1 – Poznań 04.09.2005 rok

Dary Ducha Świętego – 1 Kor. 12:4-11 – Poznań 03.05.2006 rok

Samych siebie w miłości zachowajcie – Juda 21 – Poznań 03.05.2007 rok

Napominanie – Bielsko-Biała 23.09.2007 rok

Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego – Bielsko-Biała 23.09.2007 rok

Dwa domy zbudowane i próbowane

2 Tym. 1:7

Poświęcenie

Ja i dom mój będziemy służyli Panu – Jozue 24:15

Dzieci w rodzinie

Zmartwychwstanie zmarłych

Izajasz 6:8

Radość w Królestwie Bożym

Odpowiedzi na pytania

Przybytek

Napominanie – Rzym. 15:14

Nie opuszczajcie zgromadzenia Pańskiego

Wolność – Gal. 5:1