Br. Łącki Piotr

Jezus Chrystus, jako Najwyższy Kapłan