Br. Kaczor Kazimierz

Głęboka mądrość dróg Bożych – Rzym. 11:33

Mat. 6:14-15