Spis pytań Br. Jolly R. – część 9

1. Jan 6:55,54. Bracie Jolly, proszę o szczegółowe wyjaśnienie tego ustępu, w jaki sposób ciało jest pokarmem, przez który można uróść i w jaki sposób krew Pańska jest napojem?
2. Drogi Bracie Jolly, czy na zebraniu zarządu (tzn. widocznie chodzi o zebranie starszych i diakonów) mogą być obecni Bracia nie z zarządu, kiedy będą omawiane sprawy ściśle zborowe?
3. Drogi Bracie, proszę o wytłumaczenie zasady i … Zielonoświątkowców. Co oni obchodzą i co właściwie …?
4. Proszę o wytłumaczenie, za co z góry dziękuję. Czy Jezus przekaże rodzaj ludzki przed Małym Okresem, to jest po skończeniu się Tysiąclecia albo po Małym Okresie?
5. Łuk. 20:34-36. Czy Siostry z klasy Młodocianych Godnych, gdy otrzymają lepsze zmartwychwstanie, czy będą mężczyznami, tak jak Bracia?
6. Gdy ktoś był kilkakrotnie w Zborze i przyjmuje symbol chrztu, czy upoważnia to zbór do przyjęcia go w grono zboru, tym bardziej jeśli przeszłość jego jest bardzo słaba?
7. Czy to jest właściwe brać wykłady, które w sposób uboczny są tłumaczone na język polski i dane są zborowi, kiedy Zbór nie ma możności w literaturze epifanicznej sprawdzić ich autentyczność?
8. Proszę Brata o wytłumaczenie, czy to jest w Ślubie Panu, w mowie czytamy w punkcie 1-szym, że trzeba się modlić w ogólnych interesach pracy żniwiarskiej, a praca ta jest już całkowicie zakończona. Proszę o odpowiedź.
9. Uprzejmie proszę o doradę, w jaki sposób w dużym Zborze wprowadzać zalecenie Brata Johnsona, że Bracia na badaniach bereańskich odpowiadali z zamkniętymi podręcznikami?
10. Bracie Jolly, kiedy Jezus odda Bogu ludzkość, czy w stanie doskonałości, czy przed Małym Okresem?
11. Proszę Brata, czy to się godzi kłaść Biblię lub śpiewnik z tyłu za siebie, na siedzeniu? Ja uważam, że to jest Słowo Boże.
12. Bracie Jolly. Czy jest właściwe pozdrawiać katolików: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus?
13. Bracie Jolly, czy dzieci poświęconych rodziców mogą brać czynny udział w ćwiczeniach sportowych?
14. Czy rzeczą właściwą jest nosić żałobę w rodzaju szat czarnych po ojcu, mężu itd.?
15. Obj. 2:1, 8, 12, 18, szczególnie chodzi o pozafigurę 7-miu aniołów i długość sprawdzenia tych aniołów.
16. 1 Tym. 2:15. Jak rozumieć słowa Apostoła: zbawiona będzie przez rodzenie dzieci?
17. Drogi Bracie Jolly, proszę o wyjaśnienie moich pytań. TP 227 w odpowiedzi na pytania pisze, że w szkole proroczej udział mogą brać wszyscy zdolni Bracia, nie tylko Diakoni, ale nie Diakoni i Bracia Starsi. Mam pytanie: czy biorący udział w szkole proroczej mogą oprócz wykładów doktrynalnych, ćwiczyć się też wykładami etycznymi?
18. Mat. 18:15-18 naucza, by nieporządnie chodzących napominać ustnie. Mam pytanie: czy takich Braci, których nie można napomnieć ustnie z różnych powodów, można napomnieć pisemnie, listownie?
Pobierz pdf