Spis pytań Br. Jolly R. – część 8

1. Czy Brat Jolly całkowicie popiera działalność głoszenia Ewangelii metodą stosowaną przez Zbór Epifaniczny w Lublinie?
2. Drogi Bracie Jolly, proszę o wytłumaczenie czy to jest właściwym, aby Bracia Starsi prowadzili Zbór do kościoła nominalnego, rzekomo w celu głoszenia Prawdy. Gdy się bracia zeszli, księża specjalnie wprowadzili mszę, komunikowanie a następnie pozwolili przemówić kilkanaście minut naszemu Bratu. Naszej młodzieży bardzo się to podobało. Czy to jest głoszeniem Prawdy w sposób właściwy?
Brak dalszego ciągu tego nabożeństwa pytań i odpowiedzi.