Spis pytań Br. Jolly R. – część 1

1. Proszę wytłumaczyć wszystkie klasy, o których głoszą Posłańcy Epifanii na podstawie Cieni Przybytku w Namiocie Zgromadzenia oraz na rysunku Planu Wieków.
2. Mat. 12:40. Drogi Bracie Jolly, jak mamy rozumieć tekst ten, że Jonasz był w sercu ziemi tak i Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi. Jak mamy rozumieć serce ziemi?
3. Rzym. 8:5; Kol.3:2. Drogi Bracie Jolly. Proszę wytłumaczyć powyższe teksty. Czy zmysł i myśli jest jedno i to samo wyrażenie?
4. Drogi Bracie Jolly. Jak się powinna zachować w Zborze osoba chora zakaźnie a jak otoczenie Zboru w stosunku do niej, szczególnie dzieci, aby nie urazić jej i zachować zdrowie?
5. Psalm 85:9. Jak można rozumieć tekst Psalmu „byle się do głupstwa nie wracali”? Co było głupstwem dla Żydów? Proszę o wyjaśnienie.
6. Jakie wino może być używane podczas Wieczerzy Pańskiej – wino fermentowane czy sok z owoców?
7. Jak powinniśmy stosować pytania w mannie?
8. Mat. 26:27. Co było w kielichu, czy wino fermentowane czy sok? Czy Pan Jezus też pił? Proszę o wytłumaczenie.
9. Bracie Jolly, proszę o wytłumaczenie co wyobraża Mojżesz prowadzący przez Morze Czerwone mężczyzn, a Maria, która prowadziła niewiasty przez Morze Czerwone?
10. Proszę Brata o wytłumaczenie czy obecnie jest konieczne chodzić od domu do domu, bo Bracia tłumaczą różnie?
11. Żyd 3:10, 1 Jan 3:19-21. Jaka jest różnica między błądzeniem umysłem, a błądzeniem sercem w rzeczach wiary?
12. Czy umysł błądzący może doprowadzić do wtórej śmierci i w jakim wypadku?
13. Proszę Brata o wytłumaczenie. Jestem osobą poświęconą, mam męża światowego, który mnie opuścił przez pewien czas i zamieszkał z inną. Po niedługim czasie przyszedł do mnie a ja go przyjęłam. Czy ja uczyniłam dobrze czy tym zgrzeszyłam? Obecnie żyję z nim jako mąż i żona.
14. Drogi Bracie, czy jest to właściwe, żeby Brat, który się poświęcił po roku 1954-tym, był wybrany za Starszego ażeby służyć członkom z klasy Młodocianych Godnych, skoro sam jest członkiem klasy Niby Wybrańców?
15. Drogi Bracie Jolly, czy to jest możliwe, że Babilon, czyli nominalne chrześcijaństwo przyjdzie do wielkiej potęgi na krótki czas? Jak można zrozumieć wersety z Obj. 7:8-11 i czy dużo Żydów przyjmuje Prawdę Epifaniczną w Palestynie i czy są bardzo prześladowani?
16. Żyd 5:14. Jak należy rozumieć ten werset?
Pobierz pdf