Spis pytań Br. Jolly R. – 1978 część 1

1. Bracie Jolly, czy syn Brata Starszego mając lat 18 a może już więcej, a nie jest jeszcze po symbolu chrztu, czy jest zgodne ze Słowem Bożym brać udział w szkole proroczej? Dziękuję.
2. Wiele ludzi z różnych grup i sekt, a szczególnie początkujący w Prawdzie stawiają pytania, dlaczego inaczej nauczamy a inaczej śpiewamy? Trudno jest to wytłumaczyć, chociaż usiłujemy to czynić, to tłumaczenia takie nie są przekonywujące. Czy nie należałoby zmienić treść śpiewników? Wielu Braci i Sióstr jest tym przedmiotem zainteresowanych.
3. Czy Jezus podczas ustanowienia Pamiątki spożywał chleb i kielich pił?
4. Drogi Bracie Jolly, czy ze ścisłego punktu widzenia (tu przez ścisłe znaczy wąskie (Cz.O.) w roku 1954 zakończył się okres Epifanii czy też trwa on dalej? Jeżeli ze ścisłego punktu widzenia się zakończyła, to jak nowy okres po roku 1954 się nazywa?
5. Aktualnie przesiewający błądziciel chełpi się, że obecnie jego umysł został oświecony. bo zaczął widzieć wszystkie błędy Teraźniejszej Prawdy i może prowadzić Braci do jaśniejszej trzody. Co to za rodzaj oświecenia u tego Brata, który dopiero otrzymał po 20-tu latach pobytu u Świadków Jehowy i 10-ciu latach w Epifanii?
Pobierz pdf