Spis pytań Br. Jolly R. – 1975 część 7

1. Gdy będzie zmartwychwstanie, to czy będzie wiadomo, kiedy zmartwychwstaną poszczególni członkowie naszych rodzin i czy będziemy powiadomieni o tym przez Pana?
2. 2 Moj. 3:5. Do kogo to się odnosi w pozafigurze?
3. 1 Król. 6:1. Co należy rozumieć przez ten tekst, a szczególnie przetłumaczenie liczby 480 w łączności z okresem Sędziów?
4. Czy wesele Barankowe już odbyło się, skoro Wielkie Grono jest jeszcze na ziemi?
5. Drogi Bracie Jolly. Mam syna, przeciwnika Bożego, który często przychodzi do dyskusji. Proszę na to odpowiedzieć.
6. Jestem Świadek Boga Jehowy. Chcę wiedzieć czy jest słuszne głoszenie od drzwi do drzwi?
7. Drogi Bracie Jolly. Czy nasz Pan podczas swego pierwszego przyjścia raz czy dwa razy oczyszczał Świątynię? Proszę podać również, kiedy to miało miejsce w pozafigurze?
8. Przyp. Sal. 17:15. Proszę o wyjaśnienie tego tekstu.
9. Jaka jest pozafigura tego tekstu? Czy drzewo figowe może rodzić oliwki a oliwa figi? Nie pamiętam, gdzie się ten tekst znajduje.
10. A gdy Przyjdzie Syn Człowieczy, izali znajdzie wiarę na ziemi? Kogo to dotyczy – ludu Bożego czy świata? Proszę o wyjaśnienie, za co serdecznie dziękuję.
11. Bracie Jolly. Czy każdy ruch reformatorski od samego początku był przedstawiony przez dany obóz czy dopiero gdy przetworzył się ten ruch w sektę? Jeżeli dopiero od sekt, to gdzie jest przedstawiony ruch rozpoczęty przez Brata Russella a jeśli od początku, to w którym obozie? Proszę wymienić także jaki obóz jaki ruch przedstawia?
Pobierz pdf