Spis pytań Br. Jolly R. – 1975 część 6

1. Bracie Jolly, proszę wytłumaczyć Pieśni Sal. 2:15, gdzie jest powiedziane o liskach. Czy to są lisy, które łapią kury, czy to są owady, które niszczą winnice kwitnące?
2. Mat 7:24. Czy budowanie domów z tych wersetów stosuje się również do Młodocianych Godnych?
3. 1 Moj. 4:15. Co było piętnem nałożonym na Kaina?
4. Drogi Bracie Jolly, bardzo proszę o wyjaśnienie. Co ma uczynić zgromadzenie z takimi Braćmi i Siostrami, którzy są członkami zgromadzenia i uczestniczą w zebraniach, a jednocześnie chodzą i uczestniczą w osobnych zebraniach, a nawet w pamiątce śmierci naszego Pana w grupie osób wyłączonych z tego samego zgromadzenia? Dziękuję.
5. Czy niewiasta, Siostra poświęcona w Panu, powinna nakrywać głowę podczas modlitwy gdy jest w domu sama, albo w rodzinie, gdy jest tylko sama poświęcona?
6. Kto powinien prowadzić budżet domowy, bo ja dostaję wyliczone pieniądze i nie wiem ile mąż dostaje. Mnie z grosza wylicza. Cierpię na tym bardzo, bo nie mam się komu zwierzyć, bo z początku przez 15 lat tego nie znałam, a teraz przez kilka lat tak trwa i do tego się zmienił, nie jest tak czuły i nic mi nie pomoże w domu, a ja też pracuję. To wszystko ukrywam przed dziećmi, a tylko w wolnych chwilach płaczę, szczególnie nocą. Bracie wpłyń jakoś, bo może jest więcej takich mężów.
7. Jest powiedziane w Teraźniejszej Prawdzie, że Bóg dozwalając na zło ryzykował. I posławszy Swegfo Syna na Okup ryzykował. Czy Bóg w Swej Wszechwiedzy musiał ryzykować?
8. Jest powiedziane w Teraźniejszej Prawdzie, że Jezus był wystawiony na podwójną próbę do życia: jako istota ludzka i jako Nowe Stworzenie. Czy On, jako Logos nie był również na próbę do życia?
9. Drogi Bracie Jolly. Wiem, że Ew. Mat. 18:15-17 jest powiedziane, że jak masz coś przeciwko Bratu itd. zaleca napominać ustnie. Lecz czy można napomnieć listownie osobę, któa nie jest członkiem Zboru tylko sympatykiem, która jest tak oburzająca i agresywna, że słowem nie da się jej napomnieć.
10. Czy osoby przychodzące z innych wyznań do Zborów Epifanicznych powinny prosić o przyjęcie do Zboru, by posiadały prawo głosowania oraz przywilej kandydowania na sług zborowych?
11. Proszę uprzejmie o wytłumaczenie kto jest Zbawicielem Świata: Bóg albo Jezus?
12. Ile lat przed potopem zaczęli się rodzić synowie Aniołów Nefilimi? Czy synowie aniołów mając doskonałych ojców byli doskonali fizycznie i umysłowo?
13. Drogi Bracie Jolly, czy dziecko Braterstwa poświęconego ukazując zdolności artystyczne może zostać aktorem? Jeżeli nie, to jaki zawód byłby odpowiedni dla takiego dziecka?
14. Czy Nowe Stworzenie Jezusa zmartwychwstało? Jeżeli nie, to co z martwych powstało?
15. Czy taki Brat, który wychował dzieci po światowemu i sprawił wesele z wódką i prowadził swą córkę do kościoła na ślub może być starszym w Zborze, a nawet Ewangelistą?
16. Dlaczego Bóg spładzał z Ducha Świętego nawet tych, o których wiedział, że w wyniku upadku pójdą na wtórą śmierć? Czy takie odgórne odbieranie komuś nadzieję Restytucji jest zgodne z Boską miłością?
17. Co ma zrobić taki Brat, którego żonę inny Brat wprowadził w cudzołóstwo? Czy ma milczeć i tolerować cudzołóstwo, niech się mnoży, czy może ma on objawić to przed Zborem?
18. Jakie wino ma się używać do wieczerzy Pańskiej – sok czy fermentowane, gdyż przeważnie w Zborach używa się wino fermentowane?
19. Bracie Jolly. Badając drugorzędną łaskę Boskiego charakteru odwagę, mówiliśmy, że Bóg użył tej łaski przy zesłaniu Swego Syna w celu wykupienia rodzaju ludzkiego. Czy Bóg ryzykował dając Swojego Syna na ofiarę i czy był pewny o jego zwycięstwie będąc wszechwiedzący?
20. Drogi Bracie Jolly. Czy członkowie Kościoła przy końcu swego życia nie potrzebowali już zasługi Chrystusowej?
21. Drogi Bracie. O której godzinie nasz Pan został ukrzyżowany? Jan 19:14 podaje, że po godzinie 6-tej, a pozostałe Ewangelie podają np. Mar 14:25, że o godzinie 3-ciej.
22. Obj. 20:10. Jak rozumieć słowa zapisane w tym tekście: i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków?
Pobierz pdf