Spis pytań Br. Jolly R. – 1975 część 5

1. Żyd. 11 rozdział. Abel i Zachariasz należeli do Starożytnych Godnych. Dlaczego Jezus wymieniał Zachariasza jako ostatniego członka klasy Małego Stadka, podczas gdy Zachariasz nie był ostatnim ze Starożytnych Godnych, gdy tymczasem pierwszy ze Starożytnych Godnych Abel figuruje pierwszego ze spłodzonych z Ducha?
2. Ile trwała godzina z Obj. 17:20?
3. Mat. 12:32; Żyd. 6:4-8; 10:26-31; 1 Tym. 2:4. W jaki sposób Judasz, członek klasy wtórej śmierci nie będąc spłodzony z Ducha dopuścił się wykroczenia zgodnie z powyższymi wersetami oraz jak w stosunku do niego jako Judasza wypełniło się 1 Tym 2:4, gdzie Bóg mówi, że chce aby wszyscy do znajomości przyszli?
4. Drogi Bracie Jolly, cierpię na bezsenność. Jeżeli to byłoby w możliwości, to proszę o poradę, która pomogłaby mi w wyleczeniu się.
5. 1 Król. 11:9-11. Czy Salomon stracił stanowisko w klasie Starożytnych Godnych z powodu swojej niewierności, jak opisują powyższe wiersze?
6. Bracie Jolly, czy jest właściwą rzeczą, gdy Bracia, którzy znają angielski język i abonują Teraźniejszą Prawdę i Sztandar Biblijny angielski, czytają je a potem wygłaszają wykłady na tematy doktrynalne i figuralne, a Bracia nie mogą tego stwierdzić czy jest to Prawdą lub nie.
7. Jakie jest życie kulturalne dziś poświęcającego się człowieka? Jak się ustosunkować do sztuki, np. teatru, muzyki itp.?
8. 2 Moj. 23:19, 34:26. Jak rozumieć wyrażenie: nie będziesz ważył koźlęcia w mleku matki jego?
9. Drogi Bracie, ponieważ 7 aniołów z Obj. Jana nie są jednostkami, ale są oni składowymi, wobec tego, kto wchodzi w skład 7-go anioła okresu Laodycejskiego poza Bratem Russellem? Bardzo proszę o wyjaśnienie, za co z góry dziękuję.
10. Czy w Piśmie Świętym mamy dowód na istnienie góry Akry i Bezety?
11. W ślubie Panu jest podane, że jest tylko dwóch Mistrzów. Do kogo się to odnosi?
12. Bracie Jolly. Proszę o wyjaśnienie tekstu z 2 Tym. 3:5-6. Jak należy rozumieć szczególnie zdanie wrywają się w domy i pojmane wiodą niewiasty grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości?
13. Czy Wielkie Grono jest już oczyszczone i odkąd zaczęło się oczyszczać?
14. Izaj. 65:20. Drogi Bracie Jolly, ponieważ chronologicznie żyjemy już 100 lat w Tysiącleciu, a Biblia mówi, że co 100 lat wszyscy, którzy będą posiadać znajomość Prawdy a nie będą chcieli czynić postępu, będą ginąć wtórą śmiercią. Czy ten tekst ma już wypełnienie?
Pobierz pdf