Spis pytań Br. Jolly R. – 1975 część 3

1. 1 Moj. 6:3 Czy te 120 lat mają jakiś związek z wtórym przyjściem naszego Pana w roku 1874 i czy można wnioskować, że od 1874 roku, gdy dodamy 120 lat, to to powinno nas doprowadzić do widzialnej fazy Królestwa Chrystusowego i powstania proroków Starego Testamentu.
2. Z odpowiedzi na pytania w Wólce zrozumiałem, że każdy Brat nie będący Diakonem ani Starszym, może jeździć po Zborach i usługiwać, jeżeli Zbór go poprosi, a potem zawiadomi o usłudze Brata Stachowiaka. Wobec tego po co są Ewangeliści i Pielgrzymi, jeśli każdy Brat ma taki sam przywilej? Wobec tego w Zborze zostaną tylko Siostry, jak wszyscy Bracia rozjadą się służąc w innych Zborach. Proszę o dokładna odpowiedź, bo tak zrozumiało dużo Braci.
3. Proszę o informację w następującej sprawie: czy byłoby to właściwą rzeczą aby zbór lokalny urządzał zebrania (konwencje lokalne), na które zapraszałby inne zbory okoliczne, prosił Przedstawiciela o przesłanie Pielgrzymów do usług?
4. Jak mamy zwracać się do Boga w modlitwie: Ojcze nasz czy Boże nasz?
5. Bracie Jolly, proszę o wytłumaczenie co ma za znaczenie poczwórne przykrycie Przybytku? Chodzi o liczbę 4.
6. Czy można wzywać członka innego wyznania np. Adwentystę do modlitwy w nabożeństwach, jeśli uczęszcza on regularnie na zebrania.
7. Czy można dowiedzieć się, czy Skrzynia Przymierza będzie odnaleziona ta, którą Żydzi nosili?
8. Czy jest przewidziane poselstwo do świata na szeroką skalę przed zmartwychwstaniem?
9. Co przedstawiają dziesięciny, co otrzymywali Kapłani i Lewici?
Pobierz pdf