Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 6

1. Drogi Bracie Jolly, uprzejmie proszę kilku szczegółów charakterystycznych o Piramidzie egipskiej w powiązaniu z Pismem Świętym. Czy można zauważać większe zainteresowanie tą Piramidą?
2. Czy daje się zauważyć nawrót Izraela do Jezusa? Jakich jeszcze wydarzeń możemy się jeszcze spodziewać prze zmartwychwstaniem Proroków?
3. Dlaczego śpiewamy pieśni mówiące o powołaniu do Kościoła, pomimo, że powołanie już się skończyło?
4. Czy z listu do Galatów 3:13 Czy nie wynika z tego, że Chrystus umarł na palu, ponieważ wypełnił On dokładnie Zakon, a żydowską karą było wieszanie na prostym drzewie?
5. Co to jest badanie bereańskie? Jaka biblijna podstawa, jaki pożytek? Czy indywidualne badanie w takim samym czasie co bereańskie nie byłoby skuteczniejsze?
6. 2 Król. 2:11. Drogi Bracie Jolly, Eliasz został zabrany do nieba, czy umarł potem cz y jeszcze żyje i czy naprawdę został zabrany do nieba, bo Jezus mówi, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba.
7. Bracie Jolly, co wskazuje na to, że Cham przedstawia Młodocianych Godnych, natomiast Jafet Wielkie Grono. Co w tym wypadku przedstawia zły postępek Chama względem swego ojca?
8. Na jakiej drodze znajduje się Ruch Epifanii, jeżeli droga wąska jest zamknięta a droga święta nie została jeszcze otwarta?
9. Czy ma to znaczenie poazafiguralne? Co oznacza upicie Noego, jeżeli on przedstawia Jezusa?
10. Drogi Bracie, jak wpłynąć i przekonać danego Brata i Siostrę, że swoim postępowaniem czynią wiele zła a nawet rozerwanie i kłótnie
małżeńskie. Ten Brat jest Starszy zgromadzenia, Siostra poświęcona, mąż tej siostry pracuje za granicą, czasami przyjeżdża, a ten Brat spędza częste długie wieczory u tej Siostry, a przecież też ma rodzinę, a żona tego Brata opłakuje, bo ja ma za nic, ale tą Siostrę słucha
lepiej jak żonę i jest do dyspozycji sam i samochód. Czy to upadek? Proszę Cię, pomóż.
11. Bracie Jolly, Służenie Panu i Braciom jest najwyższym zaszczytem, jestem Diakonem i wiem, że to stanowisko jest zgodne z moim
wzrostem duchowym. Przy wyborach Bracia wybierają mnie na Starszego Brata. Wiem, że wybór na Starszego Brata przekracza moje możliwości a Bracia usilnie starają się, abym przyjął to stanowisko. Jakie przyjąć stanowisko, aby były zadowolone obie strony? Aby nie gwałcono mego sumienia, jak mam Braciom wykazać, że brak mi bardzo dużo i to może być niezgodne z wolą Pańską. Będąc Diakonem szkoła prorocza sprawia mi sporo trudności, a co dopiero stanowisko Brata Starszego, to przekroczyłoby moje możliwości.
12. Bracie Jolly. Jak to można zrozumieć? Tekst Pisma Świętego Izaj. 9:6. Jehowa Bóg jest Ojcem całej ludzkości, a przede wszystkim naszego Pana Jezusa i Kościoła.
Pobierz pdf