Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 4

1. Bracie Jolly, dlaczego Piłat ubiczował Jezusa, jeżeli uważał, że był niewinny?
2. Mat. 27:52,53. Jacy to byli święci i do jakiego miasta świętego weszli i komu sie pokazali?
3. Drogi Bracie w Panu proszę o odpowiedź. Czy Jezus dał swe życie jako: 1. zapłata za Adama, 2. dar dla Adama. Mam na myśli: 1 jeśli Biblię dam za kogoś, to dam ja temu, komu był on winien, a nie temu, który nie był w stanie jej oddać. 2. Jeśli Biblię dam komuś, to dopiero ona może byc wtedy jego własnością a ja mogę powiedzieć, że ja dałem dawno jako dar. Dlatego dla mnie jest wielka różnica dać za kogoś lub dla kogoś.
4. Drogi Bracie w Panu. Na podstawie Biblii i 5-go tomu zrozumiałem, że śmierć Jezusa jest zapłatą za grzech Adama, a jego prawa i przywileje do życia złożone w depozyt na Kalwarii, to dar z łaski, z którego najpierw skorzystał Kościół a potem będzie dane światu, czyli Jezus odkupił Adama a w nim rodzaj ludzki, a uwolnienie Adama i jego potomstwa należy do przyszłości. Teraźniejsza Prawda mówi: Jezus na Kalwarii nie dokonał odkupienia, tylko dostarczył wartość, czyli cenę dla Boskiej sprawiedliwości i z tej ceny, czyli wartości skorzystał Kościół najpierw, a światu ta wartość będzie dana w przyszłości, czyli, że Adam nie został odkupiony ani uwolniony na Kalwarii. Jak te dwie myśli pogodzić? Jak można rozumieć, żeby wartość za niewolnika otrzymał niewolnik? Ja rozumiem, że zapłatę czy wartość za niewolnika nie może otrzymać niewolnik, ale jego pan, a ten co kupił, to panu dał wartość za niego i w zamian za tą wartość, czyli zapłatę kupił niewolnika. Jeżeli nie śmierć Jezusa jest zapłata za Adama, tylko życie Jezusa jest zapłatą, czyli stanowi nie dar, ale wartość płatniczą za Adama, to bardzo proszę o podanie tekstów biblijnych na dowód tego.
Pobierz pdf