Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 3

1. Jan 15:26, 1 Tes. 5:23. Jeżeli grecki zaimek „on” jest przed wyrazem Duch jak to zrozumieć? Czy Duch to osoba? Na tym opierają się Adwentyści.
2. Jeżeli w Zgromadzeniu sa nieporozumienia pomiędzy Braćmi na punkcie cielesności? Czy mogą osoby się odłączyć i uczynić wtóry Zbór? Proszę o wyjaśnienie.
3. Drogi w Panu Bracie Jolly, kto ma decydować o wyborze Braci do zarządu w Zborze – Zbór czy Pzredstawiciel Ruchu?
4. Czy to w Królestwie Bożym kobiety i Panny mają chodzić z gołymi nogani? Dopóki nie było Bazylei, kobiety i panny nakrywały nogi. A czym dalej wchodzimy w Bazyleę, to kobiety i panny nie wstydzą sie pokazywac gołe uda, a przeważnie od 1967 roku. Czy to tak ma wyglądać Królestwo Boże?
5. Czy Brat Widzi, że doświadczenia rewolucjonizmu i kombinacjonizmu oraz inne formy przesiewania trwają nadal, szczególnie w Polsce?
6. Proszę o wyjaśnienie mi Izaj. 43:1-3.
7. 5 Moj. 34:5. Proszę wyjaśnić, czy ze śmiercią Mojżesza skończył się Zakon, którego on był pośrednikiem?
8. Joz. 3:8. Dlaczego Kapłani nieśli skrzynię Przymierza a nie Lewici?
9. Proszę Brata o wyjaśnienie tekstu z Przyp. Sal. 6:1-5.
10. W Teraźniejszej Prawdzie jest umieszczony artykuł wyjaśniający, że spożywanie mięsa zwierząt nieczystych jest niewłaściwe. Czy osoba poświęcona, będąca w donrych warunkach materialnych a spożywająca pokarm nieczysty przekracza prawo Boże?
11. Czy Zbór ma prawo wglądu w akta Zboru znajdujące się w Zarządzie Głównym w Poznaniu?
12. Mat. 5:23,24. Proszę wytłumaczyć, jak rozumieć zostawienie daru przed ołtarzem i pojednanie się z Bratem?
13. Dotąd wierzyliśmy, że księgi Starego Testamentu, 39 ksiąg, były podzielone sposobem Boskim i Brat Johnson to udowadniał kawałkami drewnianymi, czyli z budowy Przybytku, a w Teraxniejszej Prawdzie na powielaczach jest przedruk nr 134-go, z marca 1951 roku, że dzielenie ksiąg Starego Testamentu na 39 ksiąg nie jest Boskim sposobem dzielenia, ale Boskim sposobem dzielenia jest na 24 księgi i że 24 starców jest obrazem na księgi Starego Testamentu. Które tłumaczenie jest właściwe? Jeżeli 24 Starcy wyobrażają podzielenie ksiąg Starego Testamentu, to gdzie jest obraz na księgi Nowego Testamentu na 27 ksiąg? Ksiąg Starego testamentu jest 24, ksiąg Nowego testamentu jest 27, razem 51 ksiąg. Uprzejmie prosze pokazać, gdzie jest obraz na 51 ksiąg. Jak teraz Puielgrzymi i Ewangeliści maja uczyć teraz Braci odnośnie dzielenia ksiąg biblijnych?
14. Bracie Jolly. Czy można usunąć ciążę i w ilu tygodniach to dozwolone jest? Dziękuje bardzo za wyjaśnienie.
15. Drogi Bracie. Proszę wytłumaczyć kiedy cały świat będzie wzbudzony z grobu, bo wiemy, ze Starożytni i Młodocianio Godni będa wpierw zbawieni. Czy później z klasy Obozowców i Niby klasy Wybranych a potem cały świat?
16. Bracie Jolly. Proszę powiedzieć: Czym dla nas są zarządzenia Pańskie i na jakiej podstawie są opracowane? Czy na podstawie kluczy danych Świętemu Piotrowi, włądzy rozwiązywania i związywania danej Apostołom czy innej?
17. Ile Braci w zgromadzeniu powinno sie zejść, aby uczynić głosowanie w wyłączeniu lub w wyłączeniu Brata lub Siostry w zgromadzeniu? Czy musi być 100% obecnych, czy wystarczy tyle, ile się zejdzie? Proszę o wyjaśnienie.
18. Co to jest Restytucja
Pobierz pdf