Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 2

1. Proszę Brata o odpowiedź. Czy Brat, który jest Pielgrzymem i Starszym a robi zamęt w zgromadzeniu, i sprzeciwia sie innym Starszym i Pielgrzymom, czy w ogóle zasługuje, aby być Starszym w tym Zgromadzeniu?
2. Czy umywalnia, która stała na dziedzińcu służyła kapłanom do mycia się, czy tylko brali z niej wodę i gdzie były obmywane inne przybory?
3. W wykładzie było przytoczone, że siedziba Boża to gwiazda Alcion, proszę podać, gdzie w Piśmie jest, w którym proroctwie i jamki rozdział?
4. Izaj. 55:1. Drogi Bracie Jolly, Sługo Boży, prosze wytłumaczyć ten werset, co to znaczy tekst, czy w Królestwie naszego Pana będą pieniądze?
5. 1 Król. 6:1. Jak pogodzić wyjaśnienie Brata Russella, że pomyłka nastąpiła w odczytywaniu, zamiast 480 lat ma byc 580 lat, jeżeli wiadomo nam, że liczby podawane w Piśmie Św. są niecyfrowane, lecz wyszczególniane słownie. Czy ten błąd w powyższym tekście można wykryc też metodą liczbowania.
6. Czy Judasz był obecny na Ostatniej Wieczerzy Pańskiej?
7. Czy szatan się raduje czymkolwiek w życiu swoim, czy żywi się jakąkolwiek nadzieją na przyszłość według Izaj. 14:12-14 lub czy on wie, ze przychodzi upadek jego? Proszę mi wytłumaczyć.
8. Drogi Bracie Jolly, czy Bracia Pielgrzymi i Ewangeliści są zwolnieni od obowiązku odwiedzania chorych?
9. Co reprezentuje pozafiguralnego Piłata?
10. Obj. 9:3-5. Proszę wyjaśnić znaczenie tekstu tego i co przedstawiają niedźwiadki?
11. Jer. 14:14-16. Co to znaczy, że prorokują a Bóg ich nie posłał?
12. Bracie Jolly, czy Starożytni Godni po zmartwychwstaniu muszą przyjąć chrzest, aby żyli wiecznie, bo ci, któzy nie znali Jezusa a żyli po Jezusie, to maja przyjąć chrzest, aby mogli żyć wiecznie? Proszę o wyjaśnienie.
13. Proszę o wyjaśnienie, w jakich przypadkach Brat Starszy Zboru, miałby mieć szkółki prorocze jak Diakoni? Nadmieniam, że jest to żądanie kilku Sióstr w Zborze.
14. Czy na groby zmarłych Braci, jak i również światowych przyozdabiać kwiatami i robic marmurowe pomniki, czy tez zostawić w zaniedbaniu?
15. W Cieniach Przybytku czytamy, że chleby pokładne były zmieniane każdego 7-go dnia. Proszę o podanie pozafigury wymiany chlebów. Dziękuję za odpowiedź.
16. Proszę o scharakteryzowanie ruchu rewolucji Chrystusowej, która już jest od kilku lat w Stanach Zjednoczonych. Czym ona jest w świetle nauki Biblii?
17. Czy jest właściwą rzeczą wyłączonemu ze społeczności Bratu zabronić wstępu do zgromadzenia na zebrania mimo, iż zapewnia on, że miłuje Pana?
18. Bracie Jolly. Czy właściwym jest aby Brat, który jest Posiłkowym Pielgrzymem głosował w wyborach na starszych w zgromadzeniu przeciwko innemu Bratu, który jest Pielgrzymem lub Posiłkowym Pielgrzymem, nigdy jednak nie wykazując mu żadnego zła?
19. Bracie Jolly. Czy właściwie postępujemy, gdy śpiewamy pieśni innych wyznań a swoich piesni nie śpiewamy? Czy naprawdę one są lepsze?
20. Drogi Bracie Jolly. Proszę o wyjaśnienie, czy na Brata Starszego lub Diakona może być wybierany Brat, który nie uznaje Pamiątki śmierci naszego Pana? Nie obchodzenie Pamiątki jest praktykowane przez kilka lat.
21. Świecki Ruch Misyjny Epifania w Polsce nie jest organizacją religijną, to na jakiej zasadzie Zarząd ŚRME może wykluczyć według swego uznania Zbór? Zadenuncjował do władz do likwidacji.
22. Czy lokalne Zbory są osobami prawnymi i czy mogą mieć nieruchomości notowane u notariusza jako ich własność. Czy budowany Dom Modlitwy podlega pod jurysdykcję Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania czy dysponentem sali zebrań jest też Zarząd. Cz w wypadku podziału Zboru Zarząd Główny ma przydzielić salę zebrań grupie stanowiącej zaledwie jedną czwartą część macierzystego Zboru.
23. W jakie kompetencje jest wyposażony Zarząd Główny Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania w Polsce? Czy zobowiązuje go statut Związku Religijnego, osoby prawnej, zarejestrowanej u rządu w Polsce jako wyznanie religijne lub czy jakieś inne przepisy czy mają do niego zastosowanie?
Pobierz pdf