Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 1

1. Obj. 7:4. Kogo wyobrażają dwanaście pokoleń zborów z których tych wybrany był Kościół Małego Stadka?
2. Czy doskonała ludzkość będzie posiadała miłość bezinteresowną?
3. Czy Nowe Stworzenie Jezusa gdy zasnęło na Kalwarii, zasnęło snem śmierci, ponieważ ono zmartwychwstało?
4. Obj. 5:13. O jakie tutaj stworzenia pod ziemią i w morzu chodzi?
5. Łuk 15:9. Kogo przedstawiają przyjaciółki i sąsiadki?
6. Czy w sercach ludzkich literalnych panują uczucia takie, jak miłość, miłosierdzie, cichość, pokora, radość itp.
7. Jan. 3:22 Czy Jezus chrzcił ludzi w wodzie?
8. Izaj. 41:19. Jakie siedem klas jest pokazanych w poszczególnych drzewach?
9. Drogi Bracie, w Teraźniejszej Prawdzie nr. 92 z roku 38-go jest podany artykuł: Kąsanie i pożeranie jedni drugich. Do kogo to się odnosi i proszę o wyjaśnienie mi.
10. Bracie Jolly, czy jest właściwe dla Chrześcijanina grać w różne loterie i w różne gry pieniężne w nadziei, że sie wygra?
11. Czy jest właściwe powoływać siostrę do modlitwy na zakończenie zebrania zeznań? Czy ten przywilej należy do Brata?
12. Czy Zbór ma prawo wyłączyć ze społeczności Braterskiej osobę poświęconą za to, że ona lub on ożenił się lub wyszła za mąż za światową osobę?
13. 1 Moj. 1:28. Niektórzy nominalni chrześcijanie twierdzą, że synowie Adam żeniąc się ze swoimi siostrami popełniali kazirodztwo. Jak to wyjaśnia Pismo Święte?
14. Czy rodzice poświęceni powinni poświęcać swój czas dla swoich dzieci światowych dorosłych?
15. Czy jest powód do urągania mi i mianowanie mnie przesiewaczem, że powiedziałem, że jest koło Przybytku 12 pokoleń świeckich a 13-te pokolenie religijne, bo tak jest pokazane w 4 Moj. 3:6.
Pobierz pdf