Spis pytań Br. Jolly R. – 1964 Bełżec

1. Bracie Jolly, czy demoni są jeszcze na sądzie, czy byli do roku 1954, i jakie są tego dowody?
2. Drogi Bracie Jolly, proszę wyjaśnić czy modlitwy na konwencjach i zebraniach zborowych mają być krótkie, czy powinny być długie i na wiele tematów?
3. 2 Moj. 22:28, Dz. Ap. 23:1-5 Proszę wytłumaczyć mi te dwa wersety.
4. Jaką dla nas wartość przedstawiają dzieła Reformatorów, chodzi o literaturę
5. Czy jest właściwym zalecać Braciom, a nawet rozpowszechniać literaturę protestancką przez Brata zaawansowanego w Prawdzie Epifanii początkującym w Prawdzie, którzy jeszcze tomów Paruzyjnych nie przeczytali poza kilkoma numerami Ter. Prawdy i pierwszego tomu?
6. Jeśli się skończyło w 1954 roku powołanie Młodocianych Godnych, to dlaczego trwa jeszcze przywilej poświęcania się? Czy będzie jeszcze dla tych jakaś inna klasa?
7. 1 Moj. 3:20 Co oznacza ten tekst?
8. Czy możliwym jest dla osób poświęconych przed rokiem 1954 utracenie tego stanowiska przed Panem i jaki los ich spotka w przyszłości?
9. Drogi Bracie Jolly, czy to jest kuszenie Boga, jak Brat poświęcony nie szanuje swojego zdrowia?
10. Jak pogodzić, że postępująca Prawda nie usuwa wydanej Prawdy z tym, że w Ter. Prawdzie napisano, że w 1954 roku nastąpi kompletne związanie szatana?
11. Drogi Bracie Jolly, czy dla poświęconego małżeństwa, które nie chce mieć dzieci jest grzechem, gdy 1. stosuje środki zapobiegające ciąży, lub 2. w wypadku ciąży u małżonki przerywa ją poddając się zabiegowi lekarskiemu. W Polsce takie zabiegi są dozwolone przez prawo.
12. Drogi Bracie, jak nazywają sie dwie rzeki wypływające z ogrodu Eden i co one oznaczają?
13. Drogi Bracie Jolly, Dz. Ap. 23:2-3 kiedy te cytaty będą miały zastosowanie?
14. Czy byłoby właściwe mówić o sobie, że ja już jestem w Świątnicy Świętej tuż przy drzwiach lub w innym miejscu?
15. Czy może być Pielgrzymem lub Ewangelistą Brat, który się poświęcił po 1956 roku?
16. Czy aby być w Prawdzie Epifanicznej, trzeba być koniecznie członkiem Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania?
Pytania Br. Jolly 1964 Bełżec